Jeremiah 42:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-yih-yūוְיִֽהְי֣וּso shall it beVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
376 [e]hā-’ă-nā-šîm,הָאֲנָשִׁ֗יםthe menNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7760 [e]śā-mūשָׂ֨מוּsetVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6440 [e]pə-nê-hemפְּנֵיהֶ֜םtheir facesNoun
935 [e]lā-ḇō-wלָב֤וֹאto goVerb
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֙יִם֙to EgyptNoun
1481 [e]lā-ḡūrלָג֣וּרto resideVerb
8033 [e]šām,שָׁ֔םthereAdv
4191 [e]yā-mū-ṯūיָמ֕וּתוּthey shall dieVerb
2719 [e]ba-ḥe-reḇבַּחֶ֖רֶבby the swordNoun
7458 [e]bā-rā-‘āḇבָּרָעָ֣בby famineNoun
1698 [e]ū-ḇad-dā-ḇer;וּבַדָּ֑בֶרand by the pestilenceNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and noneAdv
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֤הof them shallVerb
  lā-hemלָהֶם֙toPrep
8300 [e]śā-rîḏשָׂרִ֣ידremainNoun
6412 [e]ū-p̄ā-lîṭ,וּפָלִ֔יטor escapeNoun
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵי֙the fromNoun
7451 [e]hā-rā-‘āh,הָֽרָעָ֔הevilAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
589 [e]’ă-nîאֲנִ֖יI [am]Pro
935 [e]mê-ḇîמֵבִ֥יאwill bringVerb
5921 [e]‘ă-lê-hem.עֲלֵיהֶֽם׃onPrep
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 42:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיִֽהְי֣וּ כָל־הָאֲנָשִׁ֗ים אֲשֶׁר־שָׂ֨מוּ אֶת־פְּנֵיהֶ֜ם לָבֹ֤וא מִצְרַ֙יִם֙ לָג֣וּר שָׁ֔ם יָמ֕וּתוּ בַּחֶ֖רֶב בָּרָעָ֣ב וּבַדָּ֑בֶר וְלֹֽא־יִהְיֶ֤ה לָהֶם֙ שָׂרִ֣יד וּפָלִ֔יט מִפְּנֵי֙ הָֽרָעָ֔ה אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י מֵבִ֥יא עֲלֵיהֶֽם׃ ס

ירמיה 42:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו כל־האנשים אשר־שמו את־פניהם לבוא מצרים לגור שם ימותו בחרב ברעב ובדבר ולא־יהיה להם שריד ופליט מפני הרעה אשר אני מביא עליהם׃ ס

Links
Jeremiah 42:17Jeremiah 42:17 Text AnalysisJeremiah 42:17 InterlinearJeremiah 42:17 MultilingualJeremiah 42:17 TSKJeremiah 42:17 Cross ReferencesJeremiah 42:17 Bible HubJeremiah 42:17 Biblia ParalelaJeremiah 42:17 Chinese BibleJeremiah 42:17 French BibleJeremiah 42:17 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 42:16
Top of Page
Top of Page