Jeremiah 44:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4480 [e]ū-min-וּמִן־But sincePrep
227 [e]’āzאָ֡זforAdv
2308 [e]ḥā-ḏal-nūחָדַ֜לְנוּwe left offVerb
6999 [e]lə-qaṭ-ṭêrלְקַטֵּ֨רto burn incenseVerb
4446 [e]lim-le-ḵeṯלִמְלֶ֧כֶתto the queenNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֛יִםof heavenNoun
5258 [e]wə-has-sêḵ-וְהַסֵּֽךְ־and to pour outVerb
  lāhלָ֥הּtoPrep
5262 [e]nə-sā-ḵîmנְסָכִ֖יםdrink offeringsNoun
2637 [e]ḥā-sar-nūחָסַ֣רְנוּwe have wantedVerb
3605 [e]ḵōl;כֹ֑לallNoun
2719 [e]ū-ḇa-ḥe-reḇוּבַחֶ֥רֶבand by the swordNoun
7458 [e]ū-ḇā-rā-‘āḇוּבָרָעָ֖בand by the famineNoun
8552 [e]tā-mə-nū.תָּֽמְנוּ׃[things] and have been consumedVerb
Hebrew Texts
ירמיה 44:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִן־אָ֡ז חָדַ֜לְנוּ לְקַטֵּ֨ר לִמְלֶ֧כֶת הַשָּׁמַ֛יִם וְהַסֵּֽךְ־לָ֥הּ נְסָכִ֖ים חָסַ֣רְנוּ כֹ֑ל וּבַחֶ֥רֶב וּבָרָעָ֖ב תָּֽמְנוּ׃

ירמיה 44:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומן־אז חדלנו לקטר למלכת השמים והסך־לה נסכים חסרנו כל ובחרב וברעב תמנו׃

Links
Jeremiah 44:18Jeremiah 44:18 Text AnalysisJeremiah 44:18 InterlinearJeremiah 44:18 MultilingualJeremiah 44:18 TSKJeremiah 44:18 Cross ReferencesJeremiah 44:18 Bible HubJeremiah 44:18 Biblia ParalelaJeremiah 44:18 Chinese BibleJeremiah 44:18 French BibleJeremiah 44:18 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 44:17
Top of Page
Top of Page