Jeremiah 46:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāhוְ֠אַתָּהand youPro
408 [e]’al-אַל־notAdv
3372 [e]tî-rāתִּירָ֞אdo But fearVerb
5650 [e]‘aḇ-dîעַבְדִּ֤יO my servantNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇיַֽעֲקֹב֙JacobNoun
408 [e]wə-’al-וְאַל־and be notAdv
2865 [e]tê-ḥaṯתֵּחַ֣תdo dismayedVerb
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לO IsraelNoun
3588 [e]כִּ֠יforConj
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֤יI am goingAdv
3467 [e]mō-wō-ši-‘ă-ḵāמוֹשִֽׁעֲךָ֙I will save youVerb
7350 [e]mê-rā-ḥō-wq,מֵֽרָח֔וֹקfrom afar offAdj
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶֽת־andAcc
2233 [e]zar-‘ă-ḵāזַרְעֲךָ֖your offspringNoun
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֣רֶץfrom the landNoun
7628 [e]šiḇ-yām;שִׁבְיָ֑םof their captivityNoun
7725 [e]wə-šāḇוְשָׁ֧בand shall returnVerb
3290 [e]ya-‘ă-qō-wḇיַעֲק֛וֹבJacobNoun
8252 [e]wə-šā-qaṭוְשָׁקַ֥טand be in restVerb
7599 [e]wə-ša-’ă-nanוְשַׁאֲנַ֖ןand at easeVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand nonePrt
2729 [e]ma-ḥă-rîḏ.מַחֲרִֽיד׃[him] shall make afraidVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 46:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠אַתָּה אַל־תִּירָ֞א עַבְדִּ֤י יַֽעֲקֹב֙ וְאַל־תֵּחַ֣ת יִשְׂרָאֵ֔ל כִּ֠י הִנְנִ֤י מֹושִֽׁעֲךָ֙ מֵֽרָחֹ֔וק וְאֶֽת־זַרְעֲךָ֖ מֵאֶ֣רֶץ שִׁבְיָ֑ם וְשָׁ֧ב יַעֲקֹ֛וב וְשָׁקַ֥ט וְשַׁאֲנַ֖ן וְאֵ֥ין מַחֲרִֽיד׃ ס

ירמיה 46:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה אל־תירא עבדי יעקב ואל־תחת ישראל כי הנני מושעך מרחוק ואת־זרעך מארץ שבים ושב יעקוב ושקט ושאנן ואין מחריד׃ ס

Links
Jeremiah 46:27Jeremiah 46:27 Text AnalysisJeremiah 46:27 InterlinearJeremiah 46:27 MultilingualJeremiah 46:27 TSKJeremiah 46:27 Cross ReferencesJeremiah 46:27 Bible HubJeremiah 46:27 Biblia ParalelaJeremiah 46:27 Chinese BibleJeremiah 46:27 French BibleJeremiah 46:27 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 46:26
Top of Page
Top of Page