Jeremiah 48:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
349 [e]’êḵאֵ֚יךְHowAdv
559 [e]tō-mə-rū,תֹּֽאמְר֔וּsay [are]Verb
1368 [e]gib-bō-w-rîmגִּבּוֹרִ֖יםmighty youAdj
587 [e]’ă-nā-ḥə-nū;אֲנָ֑חְנוּWePro
582 [e]wə-’an-šê-וְאַנְשֵׁי־andNoun
2428 [e]ḥa-yilחַ֖יִלstrongNoun
4421 [e]lam-mil-ḥā-māh.לַמִּלְחָמָֽה׃for battlNoun
Hebrew Texts
ירמיה 48:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֚יךְ תֹּֽאמְר֔וּ גִּבֹּורִ֖ים אֲנָ֑חְנוּ וְאַנְשֵׁי־חַ֖יִל לַמִּלְחָמָֽה׃

ירמיה 48:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
איך תאמרו גבורים אנחנו ואנשי־חיל למלחמה׃

Links
Jeremiah 48:14Jeremiah 48:14 Text AnalysisJeremiah 48:14 InterlinearJeremiah 48:14 MultilingualJeremiah 48:14 TSKJeremiah 48:14 Cross ReferencesJeremiah 48:14 Bible HubJeremiah 48:14 Biblia ParalelaJeremiah 48:14 Chinese BibleJeremiah 48:14 French BibleJeremiah 48:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 48:13
Top of Page
Top of Page