Jeremiah 49:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8606 [e]tip̄-laṣ-tə-ḵāתִּֽפְלַצְתְּךָ֞your terriblenessNoun
5377 [e]hiš-šîהִשִּׁ֤יאhas deceivedVerb
853 [e]’ō-ṯāḵאֹתָךְ֙ - Acc
2087 [e]zə-ḏō-wnזְד֣וֹןthe prideNoun
3820 [e]lib-be-ḵā,לִבֶּ֔ךָof your heartNoun
7931 [e]šō-ḵə-nîשֹֽׁכְנִי֙O you that dwellVerb
2288 [e]bə-ḥaḡ-wêבְּחַגְוֵ֣יin the cleftsNoun
5553 [e]has-se-la‘,הַסֶּ֔לַעof the rockNoun
8610 [e]tō-p̄ə-śîתֹּפְשִׂ֖יthat holdVerb
4791 [e]mə-rō-wmמְר֣וֹםthe heightNoun
1389 [e]giḇ-‘āh;גִּבְעָ֑הof the hillNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־ThoughConj
1361 [e]ṯaḡ-bî-haתַגְבִּ֤יהַas highVerb
5404 [e]kan-ne-šerכַּנֶּ֙שֶׁר֙as the eagle youNoun
7064 [e]qin-ne-ḵā,קִנֶּ֔ךָshould make your nestNoun
8033 [e]miš-šāmמִשָּׁ֥םfrom thereAdv
3381 [e]’ō-w-rî-ḏə-ḵāאֽוֹרִידְךָ֖I will bring you downVerb
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
ירמיה 49:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תִּֽפְלַצְתְּךָ֞ הִשִּׁ֤יא אֹתָךְ֙ זְדֹ֣ון לִבֶּ֔ךָ שֹֽׁכְנִי֙ בְּחַגְוֵ֣י הַסֶּ֔לַע תֹּפְשִׂ֖י מְרֹ֣ום גִּבְעָ֑ה כִּֽי־תַגְבִּ֤יהַ כַּנֶּ֙שֶׁר֙ קִנֶּ֔ךָ מִשָּׁ֥ם אֹֽורִידְךָ֖ נְאֻם־יְהוָֽה׃

ירמיה 49:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תפלצתך השיא אתך זדון לבך שכני בחגוי הסלע תפשי מרום גבעה כי־תגביה כנשר קנך משם אורידך נאם־יהוה׃

Links
Jeremiah 49:16Jeremiah 49:16 Text AnalysisJeremiah 49:16 InterlinearJeremiah 49:16 MultilingualJeremiah 49:16 TSKJeremiah 49:16 Cross ReferencesJeremiah 49:16 Bible HubJeremiah 49:16 Biblia ParalelaJeremiah 49:16 Chinese BibleJeremiah 49:16 French BibleJeremiah 49:16 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 49:15
Top of Page
Top of Page