Jeremiah 5:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
335 [e]’êאֵ֤יHow youInt
2063 [e]lā-zōṯלָזֹאת֙for thisPro
  [’es-lō-w-aḥ-[אֶסְלֹוחַ־ -  
  ḵ]כ] -  
5545 [e](’es-laḥ-(אֶֽסְלַֽח־shall I pardonVerb
5545 [e]lāḵ,לָ֔ךְshall I pardonVerb
  q)ק) -  
1121 [e]bā-na-yiḵבָּנַ֣יִךְyour childrenNoun
5800 [e]‘ă-zā-ḇū-nî,עֲזָב֔וּנִיhave forsaken meVerb
7650 [e]way-yiš-šā-ḇə-‘ūוַיִּשָּׁבְע֖וּand swornVerb
3808 [e]bə-lōבְּלֹ֣אnotAdv
430 [e]’ĕ-lō-hîm;אֱלֹהִ֑יםgodsNoun
7650 [e]wā-’aś-bi-a‘וָאַשְׂבִּ֤עַwhen I had fed them to the fullVerb
853 [e]’ō-w-ṯāmאוֹתָם֙ - Acc
5003 [e]way-yin-’ā-p̄ū,וַיִּנְאָ֔פוּand they then committed adulteryVerb
1004 [e]ū-ḇêṯוּבֵ֥יתand housesNoun
2181 [e]zō-w-nāhזוֹנָ֖הby troops in the harlotsVerb
1413 [e]yiṯ-gō-ḏā-ḏū.יִתְגֹּדָֽדוּ׃assembled themselvesVerb
Hebrew Texts
ירמיה 5:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֤י לָזֹאת֙ [אֶסְלֹוחַ ־ כ] (אֶֽסְלַֽח־לָ֔ךְ ק) בָּנַ֣יִךְ עֲזָב֔וּנִי וַיִּשָּׁבְע֖וּ בְּלֹ֣א אֱלֹהִ֑ים וָאַשְׂבִּ֤עַ אֹותָם֙ וַיִּנְאָ֔פוּ וּבֵ֥ית זֹונָ֖ה יִתְגֹּדָֽדוּ׃

ירמיה 5:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אי לזאת [אסלוח ־ כ] (אסלח־לך ק) בניך עזבוני וישבעו בלא אלהים ואשבע אותם וינאפו ובית זונה יתגדדו׃

Links
Jeremiah 5:7Jeremiah 5:7 Text AnalysisJeremiah 5:7 InterlinearJeremiah 5:7 MultilingualJeremiah 5:7 TSKJeremiah 5:7 Cross ReferencesJeremiah 5:7 Bible HubJeremiah 5:7 Biblia ParalelaJeremiah 5:7 Chinese BibleJeremiah 5:7 French BibleJeremiah 5:7 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 5:6
Top of Page
Top of Page