Jeremiah 50:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yā-mîmבַּיָּמִ֨יםdaysNoun
1992 [e]hā-hêm-māhהָהֵ֜מָּהIn thosePro
6256 [e]ū-ḇā-‘êṯוּבָעֵ֤תand timeNoun
1931 [e]ha-hîהַהִיא֙in thatPro
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3069 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הThe LORDNoun
935 [e]yā-ḇō-’ūיָבֹ֧אוּshall comeVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֛לof IsraelNoun
1992 [e]hêm-māhהֵ֥מָּהtheyPro
1121 [e]ū-ḇə-nê-וּבְנֵֽי־and the childrenNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
3162 [e]yaḥ-dāw;יַחְדָּ֑וtogetherNoun
1980 [e]hā-lō-wḵהָל֤וֹךְgoingVerb
1058 [e]ū-ḇā-ḵōwוּבָכוֹ֙and weepingVerb
1980 [e]yê-lê-ḵū,יֵלֵ֔כוּthey shall goVerb
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֥הThe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-hemאֱלֹהֵיהֶ֖םtheir GodNoun
1245 [e]yə-ḇaq-qê-šū.יְבַקֵּֽשׁוּ׃seekVerb
Hebrew Texts
ירמיה 50:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיָּמִ֨ים הָהֵ֜מָּה וּבָעֵ֤ת הַהִיא֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה יָבֹ֧אוּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל הֵ֥מָּה וּבְנֵֽי־יְהוּדָ֖ה יַחְדָּ֑ו הָלֹ֤וךְ וּבָכֹו֙ יֵלֵ֔כוּ וְאֶת־יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיהֶ֖ם יְבַקֵּֽשׁוּ׃

ירמיה 50:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בימים ההמה ובעת ההיא נאם־יהוה יבאו בני־ישראל המה ובני־יהודה יחדו הלוך ובכו ילכו ואת־יהוה אלהיהם יבקשו׃

Links
Jeremiah 50:4Jeremiah 50:4 Text AnalysisJeremiah 50:4 InterlinearJeremiah 50:4 MultilingualJeremiah 50:4 TSKJeremiah 50:4 Cross ReferencesJeremiah 50:4 Bible HubJeremiah 50:4 Biblia ParalelaJeremiah 50:4 Chinese BibleJeremiah 50:4 French BibleJeremiah 50:4 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 50:3
Top of Page
Top of Page