Jeremiah 51:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]‘ō-śêhעֹשֵׂ֥הHe has madeVerb
776 [e]’e-reṣאֶ֙רֶץ֙the earthNoun
3581 [e]bə-ḵō-ḥōw,בְּכֹח֔וֹby His powerNoun
3559 [e]mê-ḵînמֵכִ֥יןhe has establishedVerb
8398 [e]tê-ḇêlתֵּבֵ֖לthe worldNoun
2451 [e]bə-ḥā-ḵə-mā-ṯōw;בְּחָכְמָת֑וֹby His wisdomNoun
8394 [e]ū-ḇiṯ-ḇū-nā-ṯōwוּבִתְבוּנָת֖וֹand by his understandingNoun
5186 [e]nā-ṭāhנָטָ֥הhas stretched outVerb
8064 [e]šā-mā-yim.שָׁמָֽיִם׃the heavenNoun
Hebrew Texts
ירמיה 51:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֹשֵׂ֥ה אֶ֙רֶץ֙ בְּכֹחֹ֔ו מֵכִ֥ין תֵּבֵ֖ל בְּחָכְמָתֹ֑ו וּבִתְבוּנָתֹ֖ו נָטָ֥ה שָׁמָֽיִם׃

ירמיה 51:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים׃

Links
Jeremiah 51:15Jeremiah 51:15 Text AnalysisJeremiah 51:15 InterlinearJeremiah 51:15 MultilingualJeremiah 51:15 TSKJeremiah 51:15 Cross ReferencesJeremiah 51:15 Bible HubJeremiah 51:15 Biblia ParalelaJeremiah 51:15 Chinese BibleJeremiah 51:15 French BibleJeremiah 51:15 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 51:14
Top of Page
Top of Page