Jeremiah 51:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2527 [e]bə-ḥum-māmבְּחֻמָּ֞םIn their heatNoun
7896 [e]’ā-šîṯאָשִׁ֣יתI will makeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4960 [e]miš-tê-hem,מִשְׁתֵּיהֶ֗םtheir feastsNoun
7937 [e]wə-hiš-kar-tîmוְהִשְׁכַּרְתִּים֙and I will make them drunkenVerb
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
5937 [e]ya-‘ă-lō-zū,יַעֲלֹ֔זוּthey may rejoiceVerb
3462 [e]wə-yā-šə-nūוְיָשְׁנ֥וּand sleepVerb
8142 [e]šə-naṯ-שְׁנַת־sleepNoun
5769 [e]‘ō-w-lāmעוֹלָ֖םa perpetualNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
6974 [e]yā-qî-ṣū;יָקִ֑יצוּdo wakeVerb
5002 [e]nə-’umנְאֻ֖םsaidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
ירמיה 51:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּחֻמָּ֞ם אָשִׁ֣ית אֶת־מִשְׁתֵּיהֶ֗ם וְהִשְׁכַּרְתִּים֙ לְמַ֣עַן יַעֲלֹ֔זוּ וְיָשְׁנ֥וּ שְׁנַת־עֹולָ֖ם וְלֹ֣א יָקִ֑יצוּ נְאֻ֖ם יְהוָֽה׃

ירמיה 51:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בחמם אשית את־משתיהם והשכרתים למען יעלזו וישנו שנת־עולם ולא יקיצו נאם יהוה׃

Links
Jeremiah 51:39Jeremiah 51:39 Text AnalysisJeremiah 51:39 InterlinearJeremiah 51:39 MultilingualJeremiah 51:39 TSKJeremiah 51:39 Cross ReferencesJeremiah 51:39 Bible HubJeremiah 51:39 Biblia ParalelaJeremiah 51:39 Chinese BibleJeremiah 51:39 French BibleJeremiah 51:39 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 51:38
Top of Page
Top of Page