Jeremiah 51:58
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֞רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֗וֹתof hostsNoun
2346 [e]ḥō-mō-wṯחֹ֠מוֹתwallsNoun
894 [e]bā-ḇelבָּבֶ֤לof BabylonNoun
7342 [e]hā-rə-ḥā-ḇāhהָֽרְחָבָה֙broadAdj
6209 [e]‘ar-‘êrעַרְעֵ֣רshall be utterlyVerb
6209 [e]tiṯ-‘ar-‘ār,תִּתְעַרְעָ֔רbrokenVerb
8179 [e]ū-šə-‘ā-re-hāוּשְׁעָרֶ֥יהָand gates herNoun
1364 [e]hag-gə-ḇō-hîmהַגְּבֹהִ֖יםhighAdj
784 [e]bā-’êšבָּאֵ֣שׁon fireNoun
3341 [e]yiṣ-ṣat-tū;יִצַּ֑תּוּshall be burnedVerb
3021 [e]wə-yiḡ-‘ūוְיִֽגְע֨וּand shall laborVerb
5971 [e]‘am-mîmעַמִּ֧יםthe peopleNoun
1767 [e]bə-ḏê-בְּדֵי־for nothingPrep
7385 [e]rîqרִ֛יקvainNoun
3816 [e]ū-lə-’um-mîmוּלְאֻמִּ֥יםand the folkNoun
1767 [e]bə-ḏê-בְּדֵי־ablePrep
784 [e]’êšאֵ֖שׁin the fireNoun
3286 [e]wə-yā-‘ê-p̄ū.וְיָעֵֽפוּ׃and they shall be wearyVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 51:58 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּֽה־אָמַ֞ר יְהוָ֣ה צְבָאֹ֗ות חֹ֠מֹות בָּבֶ֤ל הָֽרְחָבָה֙ עַרְעֵ֣ר תִּתְעַרְעָ֔ר וּשְׁעָרֶ֥יהָ הַגְּבֹהִ֖ים בָּאֵ֣שׁ יִצַּ֑תּוּ וְיִֽגְע֨וּ עַמִּ֧ים בְּדֵי־רִ֛יק וּלְאֻמִּ֥ים בְּדֵי־אֵ֖שׁ וְיָעֵֽפוּ׃ ס

ירמיה 51:58 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה־אמר יהוה צבאות חמות בבל הרחבה ערער תתערער ושעריה הגבהים באש יצתו ויגעו עמים בדי־ריק ולאמים בדי־אש ויעפו׃ ס

Links
Jeremiah 51:58Jeremiah 51:58 Text AnalysisJeremiah 51:58 InterlinearJeremiah 51:58 MultilingualJeremiah 51:58 TSKJeremiah 51:58 Cross ReferencesJeremiah 51:58 Bible HubJeremiah 51:58 Biblia ParalelaJeremiah 51:58 Chinese BibleJeremiah 51:58 French BibleJeremiah 51:58 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 51:57
Top of Page
Top of Page