Jeremiah 52:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִי֩And it came to passVerb
7970 [e]ḇiš-lō-šîmבִשְׁלֹשִׁ֨יםthirtiethNoun
7651 [e]wā-še-ḇa‘וָשֶׁ֜בַעand in the sevenNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֗הyearNoun
1546 [e]lə-ḡā-lūṯלְגָלוּת֙of the exileNoun
3078 [e]yə-hō-w-yā-ḵinיְהוֹיָכִ֣ןof JehoiachinNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
8147 [e]biš-nêmבִּשְׁנֵ֤יםin the twelfthNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂר֙.. .. ..Noun
2320 [e]ḥō-ḏeš,חֹ֔דֶשׁon the monthNoun
6242 [e]bə-‘eś-rîmבְּעֶשְׂרִ֥יםtwenty-fifthNoun
2568 [e]wa-ḥă-miš-šāhוַחֲמִשָּׁ֖הand in the fiveNoun
2320 [e]la-ḥō-ḏeš;לַחֹ֑דֶשׁof the monthNoun
5375 [e]nā-śāנָשָׂ֡אlifted upVerb
  ’ĕ-wîlאֱוִ֣יל -  
192 [e]mə-rō-ḏaḵמְרֹדַךְ֩[that] Evil-merodachNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֨לֶךְkingNoun
894 [e]bā-ḇelבָּבֶ֜לof BabylonNoun
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַ֣תin the [first] yearNoun
4438 [e]mal-ḵu-ṯōw,מַלְכֻת֗וֹof his reignNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7218 [e]rōšרֹאשׁ֙the headNoun
3078 [e]yə-hō-w-yā-ḵînיְהוֹיָכִ֣יןof JehoiachinNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
3318 [e]way-yō-ṣêוַיֹּצֵ֥אand brought him forthVerb
853 [e]’ō-w-ṯōwאוֹת֖וֹhimAcc
1004 [e]mib-bêṯמִבֵּ֥יתout of prisonNoun
  [hak-kə-lî[הַכְּלִיא -  
  ḵ]כ] -  
3628 [e](hak-kə-lū.(הַכְּלֽוּא׃prisonNoun
  q)ק) -  
Hebrew Texts
ירמיה 52:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֩ בִשְׁלֹשִׁ֨ים וָשֶׁ֜בַע שָׁנָ֗ה לְגָלוּת֙ יְהֹויָכִ֣ן מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֔ה בִּשְׁנֵי֤ם עָשָׂר֙ חֹ֔דֶשׁ בְּעֶשְׂרִ֥ים וַחֲמִשָּׁ֖ה לַחֹ֑דֶשׁ נָשָׂ֡א אֱוִ֣יל מְרֹדַךְ֩ מֶ֨לֶךְ בָּבֶ֜ל בִּשְׁנַ֣ת מַלְכֻתֹ֗ו אֶת־רֹאשׁ֙ יְהֹויָכִ֣ין מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֔ה וַיֹּצֵ֥א אֹותֹ֖ו מִבֵּ֥ית [הַכְּלִיא כ] (הַכְּלֽוּא׃ ק)

ירמיה 52:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכן מלך־יהודה בשנים עשר חדש בעשרים וחמשה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכתו את־ראש יהויכין מלך־יהודה ויצא אותו מבית [הכליא כ] (הכלוא׃ ק)

Links
Jeremiah 52:31Jeremiah 52:31 Text AnalysisJeremiah 52:31 InterlinearJeremiah 52:31 MultilingualJeremiah 52:31 TSKJeremiah 52:31 Cross ReferencesJeremiah 52:31 Bible HubJeremiah 52:31 Biblia ParalelaJeremiah 52:31 Chinese BibleJeremiah 52:31 French BibleJeremiah 52:31 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 52:30
Top of Page
Top of Page