Jeremiah 7:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wə-’ā-mar-tāוְאָמַרְתָּ֣But you shall sayVerb
413 [e]’ă-lê-hem,אֲלֵיהֶ֗םunto themPrep
2088 [e]zehזֶ֤הThisPro
1471 [e]hag-gō-wהַגּוֹי֙[is] a nationNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
3808 [e]lō-w-לֽוֹא־notAdv
8085 [e]šā-mə-‘ū,שָׁמְע֗וּdo obeysVerb
6963 [e]bə-qō-wlבְּקוֹל֙the voiceNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הof the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hāw,אֱלֹהָ֔יוtheir GodNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אnorAdv
3947 [e]lā-qə-ḥūלָקְח֖וּreceivesVerb
4148 [e]mū-sār;מוּסָ֑רcorrectionNoun
6 [e]’ā-ḇə-ḏāhאָֽבְדָה֙is perishedVerb
530 [e]hā-’ĕ-mū-nāh,הָֽאֱמוּנָ֔הtruthNoun
3772 [e]wə-niḵ-rə-ṯāhוְנִכְרְתָ֖הand is cut offVerb
6310 [e]mip-pî-hem.מִפִּיהֶֽם׃from their mouthNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 7:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵיהֶ֗ם זֶ֤ה הַגֹּוי֙ אֲשֶׁ֣ר לֹֽוא־שָׁמְע֗וּ בְּקֹול֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֔יו וְלֹ֥א לָקְח֖וּ מוּסָ֑ר אָֽבְדָה֙ הָֽאֱמוּנָ֔ה וְנִכְרְתָ֖ה מִפִּיהֶֽם׃ ס

ירמיה 7:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמרת אליהם זה הגוי אשר לוא־שמעו בקול יהוה אלהיו ולא לקחו מוסר אבדה האמונה ונכרתה מפיהם׃ ס

Links
Jeremiah 7:28Jeremiah 7:28 Text AnalysisJeremiah 7:28 InterlinearJeremiah 7:28 MultilingualJeremiah 7:28 TSKJeremiah 7:28 Cross ReferencesJeremiah 7:28 Bible HubJeremiah 7:28 Biblia ParalelaJeremiah 7:28 Chinese BibleJeremiah 7:28 French BibleJeremiah 7:28 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 7:27
Top of Page
Top of Page