Job 15:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4100 [e]māh-מָֽה־WhatPro
582 [e]’ĕ-nō-wōšאֱנ֥וֹשׁ[is] manNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
2135 [e]yiz-keh;יִזְכֶּ֑הhe should be cleanVerb
3588 [e]wə-ḵî-וְכִֽי־thatConj
6663 [e]yiṣ-daq,יִ֝צְדַּ֗קhe should be righteousVerb
3205 [e]yə-lūḏיְל֣וּד[he that is] and bornVerb
802 [e]’iš-šāh.אִשָּֽׁה׃of a womenNoun
Hebrew Texts
איוב 15:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מָֽה־אֱנֹ֥ושׁ כִּֽי־יִזְכֶּ֑ה וְכִֽי־יִ֝צְדַּ֗ק יְל֣וּד אִשָּֽׁה׃

איוב 15:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מה־אנוש כי־יזכה וכי־יצדק ילוד אשה׃

Links
Job 15:14Job 15:14 Text AnalysisJob 15:14 InterlinearJob 15:14 MultilingualJob 15:14 TSKJob 15:14 Cross ReferencesJob 15:14 Bible HubJob 15:14 Biblia ParalelaJob 15:14 Chinese BibleJob 15:14 French BibleJob 15:14 German Bible

Bible Hub
Job 15:13
Top of Page
Top of Page