Job 20:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5869 [e]‘a-yinעַ֣יִןThe eyeNoun
7805 [e]zā-p̄at-tūשְׁ֭זָפַתּוּ[which] also saw himVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אshall noAdv
3254 [e]ṯō-w-sîp̄;תוֹסִ֑יף[see him] moreVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־neitherAdv
5750 [e]‘ō-wḏ,ע֝֗וֹדany moreSubst
7789 [e]tə-šū-ren-nūתְּשׁוּרֶ֥נּוּshall beholdVerb
4725 [e]mə-qō-w-mōw.מְקוֹמֽוֹ׃his placeNoun
Hebrew Texts
איוב 20:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַ֣יִן זָפַתּוּ וְלֹ֣א תֹוסִ֑יף וְלֹא־עֹ֝֗וד תְּשׁוּרֶ֥נּוּ מְקֹומֹֽו׃

איוב 20:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עין זפתו ולא תוסיף ולא־עוד תשורנו מקומו׃

Links
Job 20:9Job 20:9 Text AnalysisJob 20:9 InterlinearJob 20:9 MultilingualJob 20:9 TSKJob 20:9 Cross ReferencesJob 20:9 Bible HubJob 20:9 Biblia ParalelaJob 20:9 Chinese BibleJob 20:9 French BibleJob 20:9 German Bible

Bible Hub
Job 20:8
Top of Page
Top of Page