Job 31:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1285 [e]bə-rîṯבְּ֭רִיתa covenantNoun
3772 [e]kā-rat-tîכָּרַ֣תִּיI madeVerb
5869 [e]lə-‘ê-nāy;לְעֵינָ֑יwith my eyesNoun
4100 [e]ū-māhוּמָ֥הthen whyPro
995 [e]’eṯ-bō-w-nên,אֶ֝תְבּוֹנֵ֗ןshould I thinkVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
1330 [e]bə-ṯū-lāh.בְּתוּלָֽה׃at a virginNoun
Hebrew Texts
איוב 31:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּ֭רִית כָּרַ֣תִּי לְעֵינָ֑י וּמָ֥ה אֶ֝תְבֹּונֵ֗ן עַל־בְּתוּלָֽה׃

איוב 31:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על־בתולה׃

Links
Job 31:1Job 31:1 Text AnalysisJob 31:1 InterlinearJob 31:1 MultilingualJob 31:1 TSKJob 31:1 Cross ReferencesJob 31:1 Bible HubJob 31:1 Biblia ParalelaJob 31:1 Chinese BibleJob 31:1 French BibleJob 31:1 German Bible

Bible Hub
Job 30:31
Top of Page
Top of Page