Job 32:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7673 [e]way-yiš-bə-ṯūוַֽיִּשְׁבְּת֡וּand ceasedVerb
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֤שֶׁתthreeNoun
582 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֣יםmenNoun
428 [e]hā-’êl-lehהָ֭אֵלֶּהSo thesePro
6030 [e]mê-‘ă-nō-wṯמֵעֲנ֣וֹתto answerVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
347 [e]’î-yō-wḇ;אִיּ֑וֹבJobNoun
3588 [e]כִּ֤יbecauseConj
1931 [e]ה֖וּאhe [was]Pro
6662 [e]ṣad-dîqצַדִּ֣יקrighteousAdj
5869 [e]bə-‘ê-nāw.בְּעֵינָֽיו׃in his own eyesNoun
  פ -  
Hebrew Texts
איוב 32:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּשְׁבְּת֡וּ שְׁלֹ֤שֶׁת הָאֲנָשִׁ֣ים הָ֭אֵלֶּה מֵעֲנֹ֣ות אֶת־אִיֹּ֑וב כִּ֤י ה֖וּא צַדִּ֣יק בְּעֵינָֽיו׃ פ

איוב 32:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבתו שלשת האנשים האלה מענות את־איוב כי הוא צדיק בעיניו׃ פ

Links
Job 32:1Job 32:1 Text AnalysisJob 32:1 InterlinearJob 32:1 MultilingualJob 32:1 TSKJob 32:1 Cross ReferencesJob 32:1 Bible HubJob 32:1 Biblia ParalelaJob 32:1 Chinese BibleJob 32:1 French BibleJob 32:1 German Bible

Bible Hub
Job 31:40
Top of Page
Top of Page