Job 38:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2015 [e]tiṯ-hap-pêḵתִּ֭תְהַפֵּךְIt is turnedVerb
2563 [e]kə-ḥō-merכְּחֹ֣מֶרas clayNoun
2368 [e]ḥō-w-ṯām;חוֹתָ֑ם[to] the sealNoun
3320 [e]wə-yiṯ-yaṣ-ṣə-ḇū,וְ֝יִֽתְיַצְּב֗וּand they standVerb
3644 [e]kə-mōwכְּמ֣וֹasAdv
3830 [e]lə-ḇūš.לְבֽוּשׁ׃a garmentNoun
Hebrew Texts
איוב 38:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תִּ֭תְהַפֵּךְ כְּחֹ֣מֶר חֹותָ֑ם וְ֝יִֽתְיַצְּב֗וּ כְּמֹ֣ו לְבֽוּשׁ׃

איוב 38:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבוש׃

Links
Job 38:14Job 38:14 Text AnalysisJob 38:14 InterlinearJob 38:14 MultilingualJob 38:14 TSKJob 38:14 Cross ReferencesJob 38:14 Bible HubJob 38:14 Biblia ParalelaJob 38:14 Chinese BibleJob 38:14 French BibleJob 38:14 German Bible

Bible Hub
Job 38:13
Top of Page
Top of Page