Joshua 10:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5046 [e]way-yug-gaḏוַיֻּגַּ֖דAnd it was toldVerb
3091 [e]lî-hō-wō-šu-a‘לִיהוֹשֻׁ֣עַJoshuaNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
4672 [e]nim-ṣə-’ūנִמְצְאוּ֙are foundVerb
2568 [e]ḥă-mê-šeṯחֲמֵ֣שֶׁתThe fiveNoun
4428 [e]ham-mə-lā-ḵîm,הַמְּלָכִ֔יםkingsNoun
2244 [e]neḥ-bə-’îmנֶחְבְּאִ֥יםhidVerb
4631 [e]bam-mə-‘ā-rāhבַּמְּעָרָ֖הin the caveNoun
4719 [e]bə-maq-qê-ḏāh.בְּמַקֵּדָֽה׃at MakkedahNoun
Hebrew Texts
יהושע 10:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֻּגַּ֖ד לִיהֹושֻׁ֣עַ לֵאמֹ֑ר נִמְצְאוּ֙ חֲמֵ֣שֶׁת הַמְּלָכִ֔ים נֶחְבְּאִ֥ים בַּמְּעָרָ֖ה בְּמַקֵּדָֽה׃

יהושע 10:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגד ליהושע לאמר נמצאו חמשת המלכים נחבאים במערה במקדה׃

Links
Joshua 10:17Joshua 10:17 Text AnalysisJoshua 10:17 InterlinearJoshua 10:17 MultilingualJoshua 10:17 TSKJoshua 10:17 Cross ReferencesJoshua 10:17 Bible HubJoshua 10:17 Biblia ParalelaJoshua 10:17 Chinese BibleJoshua 10:17 French BibleJoshua 10:17 German Bible

Bible Hub
Joshua 10:16
Top of Page
Top of Page