Joshua 10:37
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3920 [e]way-yil-kə-ḏū-hāוַיִּלְכְּד֣וּהָAnd they took itVerb
5221 [e]way-yak-kū-hā-וַיַּכּֽוּהָ־and struckVerb
6310 [e]lə-p̄î-לְפִי־it with the edgeNoun
2719 [e]ḥe-reḇחֶ֠רֶבof the swordNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
4428 [e]mal-kāhמַלְכָּ֨הּthe kingNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5892 [e]‘ā-re-hāעָרֶ֜יהָthe citiesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5315 [e]han-ne-p̄ešהַנֶּ֤פֶשׁthe soulsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  bāhבָּהּ֙inPrep
3808 [e]lō-לֹֽא־noneAdv
7604 [e]hiš-’îrהִשְׁאִ֣ירhe leftVerb
8300 [e]śā-rîḏ,שָׂרִ֔ידremainingNoun
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֥לaccording to allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֖הhe had doneVerb
5700 [e]lə-‘eḡ-lō-wn;לְעֶגְל֑וֹןto EglonNoun
2763 [e]way-ya-ḥă-rêmוַיַּחֲרֵ֣םbut destroyedVerb
853 [e]’ō-w-ṯāh,אוֹתָ֔הּ - Acc
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5315 [e]han-ne-p̄ešהַנֶּ֖פֶשׁthe soulsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  bāh.בָּֽהּ׃inPrep
  sס -  
Hebrew Texts
יהושע 10:37 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּלְכְּד֣וּהָ וַיַּכּֽוּהָ־לְפִי־חֶ֠רֶב וְאֶת־מַלְכָּ֨הּ וְאֶת־כָּל־עָרֶ֜יהָ וְאֶת־כָּל־הַנֶּ֤פֶשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ֙ לֹֽא־הִשְׁאִ֣יר שָׂרִ֔יד כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־עָשָׂ֖ה לְעֶגְלֹ֑ון וַיַּחֲרֵ֣ם אֹותָ֔הּ וְאֶת־כָּל־הַנֶּ֖פֶשׁ אֲשֶׁר־בָּֽהּ׃ ס

יהושע 10:37 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכדוה ויכוה־לפי־חרב ואת־מלכה ואת־כל־עריה ואת־כל־הנפש אשר־בה לא־השאיר שריד ככל אשר־עשה לעגלון ויחרם אותה ואת־כל־הנפש אשר־בה׃ ס

Links
Joshua 10:37Joshua 10:37 Text AnalysisJoshua 10:37 InterlinearJoshua 10:37 MultilingualJoshua 10:37 TSKJoshua 10:37 Cross ReferencesJoshua 10:37 Bible HubJoshua 10:37 Biblia ParalelaJoshua 10:37 Chinese BibleJoshua 10:37 French BibleJoshua 10:37 German Bible

Bible Hub
Joshua 10:36
Top of Page
Top of Page