Joshua 13:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֣ןAnd gaveVerb
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֔הMosesNoun
4294 [e]lə-maṭ-ṭêhלְמַטֵּ֥הto the tribesNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־of the sonsNoun
7205 [e]rə-’ū-ḇênרְאוּבֵ֖ןof ReubenNoun
4940 [e]lə-miš-pə-ḥō-ṯām.לְמִשְׁפְּחֹתָֽם׃according to their familiesNoun
Hebrew Texts
יהושע 13:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתֵּ֣ן מֹשֶׁ֔ה לְמַטֵּ֥ה בְנֵֽי־רְאוּבֵ֖ן לְמִשְׁפְּחֹתָֽם׃

יהושע 13:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתן משה למטה בני־ראובן למשפחתם׃

Links
Joshua 13:15Joshua 13:15 Text AnalysisJoshua 13:15 InterlinearJoshua 13:15 MultilingualJoshua 13:15 TSKJoshua 13:15 Cross ReferencesJoshua 13:15 Bible HubJoshua 13:15 Biblia ParalelaJoshua 13:15 Chinese BibleJoshua 13:15 French BibleJoshua 13:15 German Bible

Bible Hub
Joshua 13:14
Top of Page
Top of Page