Joshua 17:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙And saidVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3130 [e]yō-w-sêp̄,יוֹסֵ֔ףof JosephNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
4672 [e]yim-mā-ṣêיִמָּ֥צֵאdo enoughVerb
  lā-nūלָ֖נוּtoPrep
2022 [e]hā-hār;הָהָ֑רThe hillNoun
7393 [e]wə-re-ḵeḇוְרֶ֣כֶבand have chariotsNoun
1270 [e]bar-zel,בַּרְזֶ֗לof ironNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־and the allNoun
3669 [e]hak-kə-na-‘ă-nîהַֽכְּנַעֲנִי֙CanaanitesAdj
3427 [e]hay-yō-šêḇהַיֹּשֵׁ֣בthat dwellVerb
776 [e]bə-’e-reṣ-בְּאֶֽרֶץ־in the landNoun
6010 [e]hā-‘ê-meq,הָעֵ֔מֶקof the valleyNoun
834 [e]la-’ă-šerלַֽאֲשֶׁ֤רwhoPrt
  bə-ḇêṯ-בְּבֵית־in [are]Prep
1052 [e]šə-’ānשְׁאָן֙of Beth-sheanNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-w-ṯe-hā,וּבְנוֹתֶ֔יהָand her townsNoun
834 [e]wə-la-’ă-šerוְלַֽאֲשֶׁ֖רand who [are]Prt
6010 [e]bə-‘ê-meqבְּעֵ֥מֶקof the valleyNoun
3157 [e]yiz-rə-‘el.יִזְרְעֶֽאל׃of JezreelNoun
Hebrew Texts
יהושע 17:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּֽאמְרוּ֙ בְּנֵ֣י יֹוסֵ֔ף לֹֽא־יִמָּ֥צֵא לָ֖נוּ הָהָ֑ר וְרֶ֣כֶב בַּרְזֶ֗ל בְּכָל־הַֽכְּנַעֲנִי֙ הַיֹּשֵׁ֣ב בְּאֶֽרֶץ־הָעֵ֔מֶק לַֽאֲשֶׁ֤ר בְּבֵית־שְׁאָן֙ וּבְנֹותֶ֔יהָ וְלַֽאֲשֶׁ֖ר בְּעֵ֥מֶק יִזְרְעֶֽאל׃

יהושע 17:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו בני יוסף לא־ימצא לנו ההר ורכב ברזל בכל־הכנעני הישב בארץ־העמק לאשר בבית־שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל׃

Links
Joshua 17:16Joshua 17:16 Text AnalysisJoshua 17:16 InterlinearJoshua 17:16 MultilingualJoshua 17:16 TSKJoshua 17:16 Cross ReferencesJoshua 17:16 Bible HubJoshua 17:16 Biblia ParalelaJoshua 17:16 Chinese BibleJoshua 17:16 French BibleJoshua 17:16 German Bible

Bible Hub
Joshua 17:15
Top of Page
Top of Page