Joshua 18:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6950 [e]way-yiq-qā-hă-lūוַיִּקָּ֨הֲל֜וּAnd assembled togetherVerb
3605 [e]kāl-כָּל־the wholeNoun
5712 [e]‘ă-ḏaṯעֲדַ֤תcongregationNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־of the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
7887 [e]ši-lōh,שִׁלֹ֔הat ShilohNoun
7931 [e]way-yaš-kî-nūוַיַּשְׁכִּ֥ינוּand set upVerb
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
168 [e]’ō-helאֹ֣הֶלthe tentNoun
4150 [e]mō-w-‘êḏ;מוֹעֵ֑דof meetingNoun
776 [e]wə-hā-’ā-reṣוְהָאָ֥רֶץand the landNoun
3533 [e]niḵ-bə-šāhנִכְבְּשָׁ֖הwas subduedVerb
6440 [e]lip̄-nê-hem.לִפְנֵיהֶֽם׃beforeNoun
Hebrew Texts
יהושע 18:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקָּ֨הֲל֜וּ כָּל־עֲדַ֤ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ שִׁלֹ֔ה וַיַּשְׁכִּ֥ינוּ שָׁ֖ם אֶת־אֹ֣הֶל מֹועֵ֑ד וְהָאָ֥רֶץ נִכְבְּשָׁ֖ה לִפְנֵיהֶֽם׃

יהושע 18:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקהלו כל־עדת בני־ישראל שלה וישכינו שם את־אהל מועד והארץ נכבשה לפניהם׃

Links
Joshua 18:1Joshua 18:1 Text AnalysisJoshua 18:1 InterlinearJoshua 18:1 MultilingualJoshua 18:1 TSKJoshua 18:1 Cross ReferencesJoshua 18:1 Bible HubJoshua 18:1 Biblia ParalelaJoshua 18:1 Chinese BibleJoshua 18:1 French BibleJoshua 18:1 German Bible

Bible Hub
Joshua 17:18
Top of Page
Top of Page