Joshua 19:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6293 [e]ū-p̄ā-ḡa‘וּפָגַע֩and reachesVerb
1366 [e]hag-gə-ḇūlהַגְּב֨וּלthe coastNoun
8396 [e]bə-ṯā-ḇō-wrבְּתָב֤וֹרto TaborNoun
  [wə-ša-ḥă-ṣū-māh[וְשַׁחֲצוּמָה -  
  ḵ]כ] -  
7831 [e](wə-ša-ḥă-ṣî-māh(וְשַׁחֲצִ֙ימָה֙ShahazimahNoun
  q)ק) -  
  ū-ḇêṯוּבֵ֣ית -  
1053 [e]še-meš,שֶׁ֔מֶשׁBeth-shemeshNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֛וּand wereVerb
8444 [e]tō-ṣə-’ō-wṯתֹּצְא֥וֹתthe outgoingsNoun
1366 [e]gə-ḇū-lāmגְּבוּלָ֖םof their borderNoun
3383 [e]hay-yar-dên;הַיַּרְדֵּ֑ןat JordanNoun
5892 [e]‘ā-rîmעָרִ֥יםcitiesNoun
8337 [e]šêš-שֵׁשׁ־sixNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֖הand tenNoun
2691 [e]wə-ḥaṣ-rê-hen.וְחַצְרֵיהֶֽן׃and with their villagesNoun
Hebrew Texts
יהושע 19:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפָגַע֩ הַגְּב֨וּל בְּתָבֹ֤ור [וְשַׁחֲצוּמָה כ] (וְשַׁחֲצִ֙ימָה֙ ק) וּבֵ֣ית שֶׁ֔מֶשׁ וְהָי֛וּ תֹּצְאֹ֥ות גְּבוּלָ֖ם הַיַּרְדֵּ֑ן עָרִ֥ים שֵׁשׁ־עֶשְׂרֵ֖ה וְחַצְרֵיהֶֽן׃

יהושע 19:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופגע הגבול בתבור [ושחצומה כ] (ושחצימה ק) ובית שמש והיו תצאות גבולם הירדן ערים שש־עשרה וחצריהן׃

Links
Joshua 19:22Joshua 19:22 Text AnalysisJoshua 19:22 InterlinearJoshua 19:22 MultilingualJoshua 19:22 TSKJoshua 19:22 Cross ReferencesJoshua 19:22 Bible HubJoshua 19:22 Biblia ParalelaJoshua 19:22 Chinese BibleJoshua 19:22 French BibleJoshua 19:22 German Bible

Bible Hub
Joshua 19:21
Top of Page
Top of Page