Joshua 2:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֣חAnd sentVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘-יְהוֹשֻׁ֣עַ־JoshuaNoun
1121 [e]bin-בִּן־the sonNoun
5126 [e]nūnנ֠וּןof NunNoun
4480 [e]min-מִֽן־out ofPrep
7851 [e]haš-šiṭ-ṭîmהַשִּׁטִּ֞יםShittimNoun
8147 [e]šə-na-yim-שְׁנַֽיִם־twoNoun
376 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֤יםmenNoun
7270 [e]mə-rag-gə-lîmמְרַגְּלִים֙as spiesVerb
2791 [e]ḥe-rešחֶ֣רֶשׁsecretlyNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
1980 [e]lə-ḵūלְכ֛וּGoVerb
7200 [e]rə-’ūרְא֥וּviewVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־especiallyAcc
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֖רֶץthe landNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3405 [e]yə-rî-ḥōw;יְרִיח֑וֹJerichoNoun
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּ֨לְכ֜וּAnd they wentVerb
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַ֠יָּבֹאוּand cameVerb
1004 [e]bêṯ-בֵּית־into the houseNoun
802 [e]’iš-šāhאִשָּׁ֥הof a harlotNoun
2181 [e]zō-w-nāhזוֹנָ֛הof a harlotVerb
8034 [e]ū-šə-māhוּשְׁמָ֥הּand namedNoun
7343 [e]rā-ḥāḇרָחָ֖בRahabNoun
7901 [e]way-yiš-kə-ḇū-וַיִּשְׁכְּבוּ־and lodgedVerb
8033 [e]šām-māh.שָֽׁמָּה׃thereAdv
Hebrew Texts
יהושע 2:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֣ח יְהֹושֻׁ֣עַ־בִּן־נ֠וּן מִֽן־הַשִּׁטִּ֞ים שְׁנַֽיִם־אֲנָשִׁ֤ים מְרַגְּלִים֙ חֶ֣רֶשׁ לֵאמֹ֔ר לְכ֛וּ רְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְאֶת־יְרִיחֹ֑ו וַיֵּ֨לְכ֜וּ וַ֠יָּבֹאוּ בֵּית־אִשָּׁ֥ה זֹונָ֛ה וּשְׁמָ֥הּ רָחָ֖ב וַיִּשְׁכְּבוּ־שָֽׁמָּה׃

יהושע 2:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח יהושע־בן־נון מן־השטים שנים־אנשים מרגלים חרש לאמר לכו ראו את־הארץ ואת־יריחו וילכו ויבאו בית־אשה זונה ושמה רחב וישכבו־שמה׃

Links
Joshua 2:1Joshua 2:1 Text AnalysisJoshua 2:1 InterlinearJoshua 2:1 MultilingualJoshua 2:1 TSKJoshua 2:1 Cross ReferencesJoshua 2:1 Bible HubJoshua 2:1 Biblia ParalelaJoshua 2:1 Chinese BibleJoshua 2:1 French BibleJoshua 2:1 German Bible

Bible Hub
Joshua 1:18
Top of Page
Top of Page