Joshua 2:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]way-yā-šu-ḇūוַיָּשֻׁ֜בוּso returnedVerb
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֤יthe twoNoun
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָֽאֲנָשִׁים֙menNoun
3381 [e]way-yê-rə-ḏūוַיֵּרְד֣וּand descendedVerb
2022 [e]mê-hā-hār,מֵֽהָהָ֔רfrom the hillNoun
5674 [e]way-ya-‘aḇ-rūוַיַּעַבְרוּ֙and passed overVerb
935 [e]way-yā-ḇō-’ū,וַיָּבֹ֔אוּand cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֖עַJoshuaNoun
1121 [e]bin-בִּן־the sonNoun
5126 [e]nūn;נ֑וּןof NunNoun
5608 [e]way-sap-pə-rū-וַיְסַ֨פְּרוּ־and toldVerb
  lōw,ל֔וֹtoPrep
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4672 [e]ham-mō-ṣə-’ō-wṯהַמֹּצְא֖וֹת[things] that befellVerb
854 [e]’ō-w-ṯām.אוֹתָֽם׃forPrep
Hebrew Texts
יהושע 2:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּשֻׁ֜בוּ שְׁנֵ֤י הָֽאֲנָשִׁים֙ וַיֵּרְד֣וּ מֵֽהָהָ֔ר וַיַּעַבְרוּ֙ וַיָּבֹ֔אוּ אֶל־יְהֹושֻׁ֖עַ בִּן־נ֑וּן וַיְסַ֨פְּרוּ־לֹ֔ו אֵ֥ת כָּל־הַמֹּצְאֹ֖ות אֹותָֽם׃

יהושע 2:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבו שני האנשים וירדו מההר ויעברו ויבאו אל־יהושע בן־נון ויספרו־לו את כל־המצאות אותם׃

Links
Joshua 2:23Joshua 2:23 Text AnalysisJoshua 2:23 InterlinearJoshua 2:23 MultilingualJoshua 2:23 TSKJoshua 2:23 Cross ReferencesJoshua 2:23 Bible HubJoshua 2:23 Biblia ParalelaJoshua 2:23 Chinese BibleJoshua 2:23 French BibleJoshua 2:23 German Bible

Bible Hub
Joshua 2:22
Top of Page
Top of Page