Joshua 24:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֚יForConj
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū,אֱלֹהֵ֔ינוּour GodNoun
1931 [e]הוּא֩hePro
5927 [e]ham-ma-‘ă-lehהַמַּעֲלֶ֨ה[it is] that broughtVerb
853 [e]’ō-ṯā-nūאֹתָ֧נוּ - Acc
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־and usAcc
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯê-nūאֲבוֹתֵ֛ינוּup and our fathersNoun
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֥רֶץout of the landNoun
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֖יִםof EgyptNoun
1004 [e]mib-bêṯמִבֵּ֣יתfrom the houseNoun
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏîm;עֲבָדִ֑יםof slaveryNoun
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֧רand thatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֣הdidVerb
5869 [e]lə-‘ê-nê-nū,לְעֵינֵ֗ינוּin our sightNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
226 [e]hā-’ō-ṯō-wṯהָאֹת֤וֹתsignsNoun
1419 [e]hag-gə-ḏō-lō-wṯהַגְּדֹלוֹת֙greatAdj
428 [e]hā-’êl-leh,הָאֵ֔לֶּהthosePro
8104 [e]way-yiš-mə-rê-nū,וַֽיִּשְׁמְרֵ֗נוּand preserved usVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
1870 [e]had-de-reḵהַדֶּ֙רֶךְ֙the wayNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhereinPrt
1980 [e]hā-laḵ-nūהָלַ֣כְנוּwe wentVerb
  ḇāh,בָ֔הּinPrep
3605 [e]ū-ḇə-ḵōlוּבְכֹל֙and among allNoun
5971 [e]hā-‘am-mîm,הָֽעַמִּ֔יםthe peopleNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthrough whosePrt
5674 [e]‘ā-ḇar-nūעָבַ֖רְנוּwhom we passedVerb
7130 [e]bə-qir-bām.בְּקִרְבָּֽם׃throughNoun
Hebrew Texts
יהושע 24:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֚י יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ הוּא֩ הַמַּעֲלֶ֨ה אֹתָ֧נוּ וְאֶת־אֲבֹותֵ֛ינוּ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם מִבֵּ֣ית עֲבָדִ֑ים וַאֲשֶׁ֧ר עָשָׂ֣ה לְעֵינֵ֗ינוּ אֶת־הָאֹתֹ֤ות הַגְּדֹלֹות֙ הָאֵ֔לֶּה וַֽיִּשְׁמְרֵ֗נוּ בְּכָל־הַדֶּ֙רֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר הָלַ֣כְנוּ בָ֔הּ וּבְכֹל֙ הָֽעַמִּ֔ים אֲשֶׁ֥ר עָבַ֖רְנוּ בְּקִרְבָּֽם׃

יהושע 24:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי יהוה אלהינו הוא המעלה אתנו ואת־אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים ואשר עשה לעינינו את־האתות הגדלות האלה וישמרנו בכל־הדרך אשר הלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם׃

Links
Joshua 24:17Joshua 24:17 Text AnalysisJoshua 24:17 InterlinearJoshua 24:17 MultilingualJoshua 24:17 TSKJoshua 24:17 Cross ReferencesJoshua 24:17 Bible HubJoshua 24:17 Biblia ParalelaJoshua 24:17 Chinese BibleJoshua 24:17 French BibleJoshua 24:17 German Bible

Bible Hub
Joshua 24:16
Top of Page
Top of Page