Joshua 4:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםon the dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֗וּאthatPro
1431 [e]gid-dalגִּדַּ֤לmagnifiedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘,יְהוֹשֻׁ֔עַJoshuaNoun
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֖יin the sightNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
3372 [e]way-yir-’ūוַיִּֽרְא֣וּand they fearedVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹhimAcc
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֛רasPrt
3372 [e]yā-rə-’ūיָרְא֥וּthey fearedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֖הMosesNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3117 [e]yə-mêיְמֵ֥יthe daysNoun
2416 [e]ḥay-yāw.חַיָּֽיו׃of his lifeAdj
  פ -  
Hebrew Texts
יהושע 4:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא גִּדַּ֤ל יְהוָה֙ אֶת־יְהֹושֻׁ֔עַ בְּעֵינֵ֖י כָּל־יִשְׂרָאֵ֑ל וַיִּֽרְא֣וּ אֹתֹ֔ו כַּאֲשֶׁ֛ר יָרְא֥וּ אֶת־מֹשֶׁ֖ה כָּל־יְמֵ֥י חַיָּֽיו׃ פ

יהושע 4:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום ההוא גדל יהוה את־יהושע בעיני כל־ישראל ויראו אתו כאשר יראו את־משה כל־ימי חייו׃ פ

Links
Joshua 4:14Joshua 4:14 Text AnalysisJoshua 4:14 InterlinearJoshua 4:14 MultilingualJoshua 4:14 TSKJoshua 4:14 Cross ReferencesJoshua 4:14 Bible HubJoshua 4:14 Biblia ParalelaJoshua 4:14 Chinese BibleJoshua 4:14 French BibleJoshua 4:14 German Bible

Bible Hub
Joshua 4:13
Top of Page
Top of Page