Joshua 5:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hî,וַיְהִ֗יAnd it came to passVerb
1961 [e]bih-yō-wṯבִּֽהְי֣וֹתwasVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁעַ֮when JoshuaNoun
3405 [e]bî-rî-ḥōwבִּירִיחוֹ֒was by JerichoNoun
5375 [e]way-yiś-śāוַיִּשָּׂ֤אthat he lifted upVerb
5869 [e]‘ê-nāwעֵינָיו֙his eyesNoun
7200 [e]way-yar,וַיַּ֔רְאand lookedVerb
2009 [e]wə-hin-nêh-וְהִנֵּה־and beholdPrt
376 [e]’îšאִישׁ֙a manNoun
5975 [e]‘ō-mêḏעֹמֵ֣דthere stoodVerb
5048 [e]lə-neḡ-dōw,לְנֶגְדּ֔וֹover against himSubst
2719 [e]wə-ḥar-bōwוְחַרְבּ֥וֹwith his swordNoun
8025 [e]šə-lū-p̄āhשְׁלוּפָ֖הdrawnVerb
3027 [e]bə-yā-ḏōw;בְּיָד֑וֹin his handNoun
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֨לֶךְand wentVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֤עַJoshuaNoun
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֙unto himPrep
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand saidVerb
  lōw,ל֔וֹtoPrep
  hă-lā-nūהֲלָ֥נוּ -  
859 [e]’at-tāhאַתָּ֖הyouPro
518 [e]’im-אִם־orConj
6862 [e]lə-ṣā-rê-nū.לְצָרֵֽינוּ׃for our adversariesAdj
Hebrew Texts
יהושע 5:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֗י בִּֽהְיֹ֣ות יְהֹושֻׁעַ֮ בִּירִיחֹו֒ וַיִּשָּׂ֤א עֵינָיו֙ וַיַּ֔רְא וְהִנֵּה־אִישׁ֙ עֹמֵ֣ד לְנֶגְדֹּ֔ו וְחַרְבֹּ֥ו שְׁלוּפָ֖ה בְּיָדֹ֑ו וַיֵּ֨לֶךְ יְהֹושֻׁ֤עַ אֵלָיו֙ וַיֹּ֣אמֶר לֹ֔ו הֲלָ֥נוּ אַתָּ֖ה אִם־לְצָרֵֽינוּ׃

יהושע 5:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה־איש עמד לנגדו וחרבו שלופה בידו וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם־לצרינו׃

Links
Joshua 5:13Joshua 5:13 Text AnalysisJoshua 5:13 InterlinearJoshua 5:13 MultilingualJoshua 5:13 TSKJoshua 5:13 Cross ReferencesJoshua 5:13 Bible HubJoshua 5:13 Biblia ParalelaJoshua 5:13 Chinese BibleJoshua 5:13 French BibleJoshua 5:13 German Bible

Bible Hub
Joshua 5:12
Top of Page
Top of Page