Joshua 5:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־NowConj
4135 [e]mu-lîmמֻלִ֣יםcircumcisedVerb
1961 [e]hā-yū,הָי֔וּwereVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םthe peopleNoun
3318 [e]hay-yō-ṣə-’îm;הַיֹּֽצְאִ֑יםthat came outVerb
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־but allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָ֠עָםthe peopleNoun
3209 [e]hay-yil-lō-ḏîmהַיִּלֹּדִ֨ים[that were] bornAdj
4057 [e]bam-miḏ-bārבַּמִּדְבָּ֥רin the wildernessNoun
1870 [e]bad-de-reḵבַּדֶּ֛רֶךְby the wayNoun
3318 [e]bə-ṣê-ṯāmבְּצֵאתָ֥םas they cameVerb
4714 [e]mim-miṣ-ra-yimמִמִּצְרַ֖יִםout of EgyptNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
4135 [e]mā-lū.מָֽלוּ׃do [them] circumcisedVerb
Hebrew Texts
יהושע 5:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־מֻלִ֣ים הָי֔וּ כָּל־הָעָ֖ם הַיֹּֽצְאִ֑ים וְכָל־הָ֠עָם הַיִּלֹּדִ֨ים בַּמִּדְבָּ֥ר בַּדֶּ֛רֶךְ בְּצֵאתָ֥ם מִמִּצְרַ֖יִם לֹא־מָֽלוּ׃

יהושע 5:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־מלים היו כל־העם היצאים וכל־העם הילדים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא־מלו׃

Links
Joshua 5:5Joshua 5:5 Text AnalysisJoshua 5:5 InterlinearJoshua 5:5 MultilingualJoshua 5:5 TSKJoshua 5:5 Cross ReferencesJoshua 5:5 Bible HubJoshua 5:5 Biblia ParalelaJoshua 5:5 Chinese BibleJoshua 5:5 French BibleJoshua 5:5 German Bible

Bible Hub
Joshua 5:4
Top of Page
Top of Page