Joshua 6:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7321 [e]way-yā-ra‘וַיָּ֣רַעso shoutedVerb
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
8628 [e]way-yiṯ-qə-‘ūוַֽיִּתְקְע֖וּ[the priests] when blewVerb
7782 [e]baš-šō-p̄ā-rō-wṯ;בַּשֹּֽׁפָר֑וֹתwith the trumpetsNoun
1961 [e]way-hîוַיְהִי֩and it came to passVerb
8085 [e]ḵiš-mō-a‘כִשְׁמֹ֨עַheardVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֜םwhen the peopleNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6963 [e]qō-wlק֣וֹלthe soundNoun
7782 [e]haš-šō-w-p̄ār,הַשּׁוֹפָ֗רof the trumpetNoun
7321 [e]way-yā-rî-‘ūוַיָּרִ֤יעוּand shoutedVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֙the peopleNoun
8643 [e]tə-rū-‘āhתְּרוּעָ֣הshoutNoun
1419 [e]ḡə-ḏō-w-lāh,גְדוֹלָ֔הwith a greatAdj
5307 [e]wat-tip-pōlוַתִּפֹּ֨לthat fell downVerb
2346 [e]ha-ḥō-w-māhהַֽחוֹמָ֜הthe wallNoun
8478 [e]taḥ-te-hā,תַּחְתֶּ֗יהָflatNoun
5927 [e]way-ya-‘alוַיַּ֨עַלand went upVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֤םso that the peopleNoun
5892 [e]hā-‘î-rāhהָעִ֙ירָה֙into the cityNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁevery manNoun
5048 [e]neḡ-dōw,נֶגְדּ֔וֹstraight before himSubst
3920 [e]way-yil-kə-ḏūוַֽיִּלְכְּד֖וּand they tookVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5892 [e]hā-‘îr.הָעִֽיר׃the cityNoun
Hebrew Texts
יהושע 6:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֣רַע הָעָ֔ם וַֽיִּתְקְע֖וּ בַּשֹּֽׁפָרֹ֑ות וַיְהִי֩ כִשְׁמֹ֨עַ הָעָ֜ם אֶת־קֹ֣ול הַשֹּׁופָ֗ר וַיָּרִ֤יעוּ הָעָם֙ תְּרוּעָ֣ה גְדֹולָ֔ה וַתִּפֹּ֨ל הַֽחֹומָ֜ה תַּחְתֶּ֗יהָ וַיַּ֨עַל הָעָ֤ם הָעִ֙ירָה֙ אִ֣ישׁ נֶגְדֹּ֔ו וַֽיִּלְכְּד֖וּ אֶת־הָעִֽיר׃

יהושע 6:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירע העם ויתקעו בשפרות ויהי כשמע העם את־קול השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותפל החומה תחתיה ויעל העם העירה איש נגדו וילכדו את־העיר׃

Links
Joshua 6:20Joshua 6:20 Text AnalysisJoshua 6:20 InterlinearJoshua 6:20 MultilingualJoshua 6:20 TSKJoshua 6:20 Cross ReferencesJoshua 6:20 Bible HubJoshua 6:20 Biblia ParalelaJoshua 6:20 Chinese BibleJoshua 6:20 French BibleJoshua 6:20 German Bible

Bible Hub
Joshua 6:19
Top of Page
Top of Page