Joshua 6:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8147 [e]wə-liš-na-yimוְלִשְׁנַ֨יִםand to the twoNoun
582 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֜יםmenNoun
7270 [e]ham-rag-gə-lîmהַֽמְרַגְּלִ֤יםthat had spied outVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֙רֶץ֙the countryNoun
559 [e]’ā-marאָמַ֣רhad saidVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘,יְהוֹשֻׁ֔עַBut JoshuaNoun
935 [e]bō-’ūבֹּ֖אוּGoVerb
1004 [e]bêṯ-בֵּית־houseNoun
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁ֣הthe womenNoun
2181 [e]haz-zō-w-nāh;הַזּוֹנָ֑הof the harlotVerb
3318 [e]wə-hō-w-ṣî-’ūוְהוֹצִ֨יאוּand bring outVerb
8033 [e]miš-šāmמִשָּׁ֤םthereAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
802 [e]hā-’iš-šāhהָֽאִשָּׁה֙the womanNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  lāh,לָ֔הּtoPrep
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֥רas youPrt
7650 [e]niš-ba‘-temנִשְׁבַּעְתֶּ֖םsworeVerb
  lāh.לָֽהּ׃toPrep
Hebrew Texts
יהושע 6:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִשְׁנַ֨יִם הָאֲנָשִׁ֜ים הַֽמְרַגְּלִ֤ים אֶת־הָאָ֙רֶץ֙ אָמַ֣ר יְהֹושֻׁ֔עַ בֹּ֖אוּ בֵּית־הָאִשָּׁ֣ה הַזֹּונָ֑ה וְהֹוצִ֨יאוּ מִשָּׁ֤ם אֶת־הָֽאִשָּׁה֙ וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־לָ֔הּ כַּאֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּעְתֶּ֖ם לָֽהּ׃

יהושע 6:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולשנים האנשים המרגלים את־הארץ אמר יהושע באו בית־האשה הזונה והוציאו משם את־האשה ואת־כל־אשר־לה כאשר נשבעתם לה׃

Links
Joshua 6:22Joshua 6:22 Text AnalysisJoshua 6:22 InterlinearJoshua 6:22 MultilingualJoshua 6:22 TSKJoshua 6:22 Cross ReferencesJoshua 6:22 Bible HubJoshua 6:22 Biblia ParalelaJoshua 6:22 Chinese BibleJoshua 6:22 French BibleJoshua 6:22 German Bible

Bible Hub
Joshua 6:21
Top of Page
Top of Page