Joshua 7:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרAnd saidVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֙עַ֙JoshuaNoun
4100 [e]mehמֶ֣הWhyPro
5916 [e]‘ă-ḵar-tā-nū,עֲכַרְתָּ֔נוּhave you troubledVerb
5916 [e]ya‘-kor-ḵāיַעְכֳּרְךָ֥shall troubleVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הus? the LORDNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםday youNoun
2088 [e]haz-zeh;הַזֶּ֑הthisPro
7275 [e]way-yir-gə-mūוַיִּרְגְּמ֨וּand stonedVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֤וֹ - Acc
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙Israel himNoun
68 [e]’e-ḇen,אֶ֔בֶןwith stonesNoun
8313 [e]way-yiś-rə-p̄ūוַיִּשְׂרְפ֤וּand burnedVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָם֙themAcc
784 [e]bā-’êš,בָּאֵ֔שׁwith fireNoun
5619 [e]way-yis-qə-lūוַיִּסְקְל֥וּand after they had stonedVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָ֖םthemAcc
68 [e]bā-’ă-ḇā-nîm.בָּאֲבָנִֽים׃with stonesNoun
Hebrew Texts
יהושע 7:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר יְהֹושֻׁ֙עַ֙ מֶ֣ה עֲכַרְתָּ֔נוּ יַעְכֳּרְךָ֥ יְהוָ֖ה בַּיֹּ֣ום הַזֶּ֑ה וַיִּרְגְּמ֨וּ אֹתֹ֤ו כָל־יִשְׂרָאֵל֙ אֶ֔בֶן וַיִּשְׂרְפ֤וּ אֹתָם֙ בָּאֵ֔שׁ וַיִּסְקְל֥וּ אֹתָ֖ם בָּאֲבָנִֽים׃

יהושע 7:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהושע מה עכרתנו יעכרך יהוה ביום הזה וירגמו אתו כל־ישראל אבן וישרפו אתם באש ויסקלו אתם באבנים׃

Links
Joshua 7:25Joshua 7:25 Text AnalysisJoshua 7:25 InterlinearJoshua 7:25 MultilingualJoshua 7:25 TSKJoshua 7:25 Cross ReferencesJoshua 7:25 Bible HubJoshua 7:25 Biblia ParalelaJoshua 7:25 Chinese BibleJoshua 7:25 French BibleJoshua 7:25 German Bible

Bible Hub
Joshua 7:24
Top of Page
Top of Page