Joshua 9:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
428 [e]wə-’êl-lehוְאֵ֨לֶּהAnd thesePro
4997 [e]nō-ḏō-wṯנֹאד֤וֹתbottlesNoun
3196 [e]hay-ya-yinהַיַּ֙יִן֙of wineNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
4390 [e]mil-lê-nūמִלֵּ֣אנוּwe filled [were]Verb
2319 [e]ḥă-ḏā-šîm,חֲדָשִׁ֔יםnewAdj
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֖הand beholdPrt
1234 [e]hiṯ-baq-qā-‘ū;הִתְבַּקָּ֑עוּthey are toreVerb
428 [e]wə-’êl-lehוְאֵ֤לֶּהand thesePro
8008 [e]śal-mō-w-ṯê-nūשַׂלְמוֹתֵ֙ינוּ֙our garmentsNoun
5275 [e]ū-nə-‘ā-lê-nū,וּנְעָלֵ֔ינוּand our shoesNoun
1086 [e]bā-lūבָּל֕וּare become oldVerb
7230 [e]mê-rōḇמֵרֹ֥בlongNoun
1870 [e]had-de-reḵהַדֶּ֖רֶךְjourneyNoun
3966 [e]mə-’ōḏ.מְאֹֽד׃of the veryAdj
Hebrew Texts
יהושע 9:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֨לֶּה נֹאדֹ֤ות הַיַּ֙יִן֙ אֲשֶׁ֣ר מִלֵּ֣אנוּ חֲדָשִׁ֔ים וְהִנֵּ֖ה הִתְבַּקָּ֑עוּ וְאֵ֤לֶּה שַׂלְמֹותֵ֙ינוּ֙ וּנְעָלֵ֔ינוּ בָּל֕וּ מֵרֹ֥ב הַדֶּ֖רֶךְ מְאֹֽד׃

יהושע 9:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלה נאדות היין אשר מלאנו חדשים והנה התבקעו ואלה שלמותינו ונעלינו בלו מרב הדרך מאד׃

Links
Joshua 9:13Joshua 9:13 Text AnalysisJoshua 9:13 InterlinearJoshua 9:13 MultilingualJoshua 9:13 TSKJoshua 9:13 Cross ReferencesJoshua 9:13 Bible HubJoshua 9:13 Biblia ParalelaJoshua 9:13 Chinese BibleJoshua 9:13 French BibleJoshua 9:13 German Bible

Bible Hub
Joshua 9:12
Top of Page
Top of Page