Joshua 9:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכ֧וּAnd they wentVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֛עַJoshuaNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4264 [e]ham-ma-ḥă-nehהַֽמַּחֲנֶ֖הthe campNoun
1537 [e]hag-gil-gāl;הַגִּלְגָּ֑לat GilgalNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֨וּand saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֜יוunto himPrep
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
376 [e]’îšאִ֣ישׁthe menNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֤רֶץcountryNoun
7350 [e]rə-ḥō-w-qāhרְחוֹקָה֙from a farAdj
935 [e]bā-nū,בָּ֔אנוּWe be comeVerb
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֖הnowAdv
3772 [e]kir-ṯū-כִּרְתוּ־therefore makeVerb
  lā-nūלָ֥נוּto youPrep
1285 [e]ḇə-rîṯ.בְרִֽית׃a leagueNoun
Hebrew Texts
יהושע 9:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּלְכ֧וּ אֶל־יְהֹושֻׁ֛עַ אֶל־הַֽמַּחֲנֶ֖ה הַגִּלְגָּ֑ל וַיֹּאמְר֨וּ אֵלָ֜יו וְאֶל־אִ֣ישׁ יִשְׂרָאֵ֗ל מֵאֶ֤רֶץ רְחֹוקָה֙ בָּ֔אנוּ וְעַתָּ֖ה כִּרְתוּ־לָ֥נוּ בְרִֽית׃

יהושע 9:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו אל־יהושע אל־המחנה הגלגל ויאמרו אליו ואל־איש ישראל מארץ רחוקה באנו ועתה כרתו־לנו ברית׃

Links
Joshua 9:6Joshua 9:6 Text AnalysisJoshua 9:6 InterlinearJoshua 9:6 MultilingualJoshua 9:6 TSKJoshua 9:6 Cross ReferencesJoshua 9:6 Bible HubJoshua 9:6 Biblia ParalelaJoshua 9:6 Chinese BibleJoshua 9:6 French BibleJoshua 9:6 German Bible

Bible Hub
Joshua 9:5
Top of Page
Top of Page