Judges 16:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֣אמֶרAnd she saidVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוunto himPrep
349 [e]’êḵאֵ֚יךְHowAdv
559 [e]tō-marתֹּאמַ֣רcan you sayVerb
157 [e]’ă-haḇ-tîḵ,אֲהַבְתִּ֔יךְI love youVerb
3820 [e]wə-lib-bə-ḵāוְלִבְּךָ֖when your heartNoun
369 [e]’ênאֵ֣יןnotPrt
854 [e]’it-tî;אִתִּ֑יwith mePrep
2088 [e]zehזֶ֣הthese mePro
7969 [e]šā-lōšשָׁלֹ֤שׁthese threeNoun
6471 [e]pə-‘ā-mîmפְּעָמִים֙timesNoun
2048 [e]hê-ṯal-tāהֵתַ֣לְתָּ[is] me? you have mockedVerb
  bî,בִּ֔יinPrep
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
5046 [e]hig-gaḏ-tāהִגַּ֣דְתָּdo toldVerb
  lî,לִּ֔יto mePrep
4100 [e]bam-mehבַּמֶּ֖הwhereinPro
3581 [e]kō-ḥă-ḵāכֹּחֲךָ֥strengthNoun
1419 [e]ḡā-ḏō-wl.גָדֽוֹל׃your greatAdj
Hebrew Texts
שופטים 16:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּ֣אמֶר אֵלָ֗יו אֵ֚יךְ תֹּאמַ֣ר אֲהַבְתִּ֔יךְ וְלִבְּךָ֖ אֵ֣ין אִתִּ֑י זֶ֣ה שָׁלֹ֤שׁ פְּעָמִים֙ הֵתַ֣לְתָּ בִּ֔י וְלֹא־הִגַּ֣דְתָּ לִּ֔י בַּמֶּ֖ה כֹּחֲךָ֥ גָדֹֽול׃

שופטים 16:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר אליו איך תאמר אהבתיך ולבך אין אתי זה שלש פעמים התלת בי ולא־הגדת לי במה כחך גדול׃

Links
Judges 16:15Judges 16:15 Text AnalysisJudges 16:15 InterlinearJudges 16:15 MultilingualJudges 16:15 TSKJudges 16:15 Cross ReferencesJudges 16:15 Bible HubJudges 16:15 Biblia ParalelaJudges 16:15 Chinese BibleJudges 16:15 French BibleJudges 16:15 German Bible

Bible Hub
Judges 16:14
Top of Page
Top of Page