Judges 18:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]way-ya-‘ă-lū,וַֽיַּעֲל֗וּAnd they went upVerb
2583 [e]way-ya-ḥă-nūוַֽיַּחֲנ֛וּand pitchedVerb
  bə-qir-yaṯבְּקִרְיַ֥תinPrep
7157 [e]yə-‘ā-rîmיְעָרִ֖יםKirjath-jearimNoun
3063 [e]bî-hū-ḏāh;בִּֽיהוּדָ֑הin JudahNoun
5921 [e]‘al-עַל־WhyPrep
3651 [e]kênכֵּ֡ן.. .. ..Adj
7121 [e]qā-rə-’ūקָרְאוּ֩they calledVerb
4725 [e]lam-mā-qō-wmלַמָּק֨וֹםthat placeNoun
1931 [e]ha-hūהַה֜וּאthatPro
  ma-ḥă-nêh-מַחֲנֵה־fromPrep
4265 [e]ḏān,דָ֗ןMahaneh-danNoun
5704 [e]‘aḏעַ֚דtoPrep
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֣וֹםdayNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֕הbeholdPrt
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֖י[it is] behindAdv
  qir-yaṯקִרְיַ֥ת -  
7157 [e]yə-‘ā-rîm.יְעָרִֽים׃Kirjath-jearimNoun
Hebrew Texts
שופטים 18:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיַּעֲל֗וּ וַֽיַּחֲנ֛וּ בְּקִרְיַ֥ת יְעָרִ֖ים בִּֽיהוּדָ֑ה עַל־כֵּ֡ן קָרְאוּ֩ לַמָּקֹ֨ום הַה֜וּא מַחֲנֵה־דָ֗ן עַ֚ד הַיֹּ֣ום הַזֶּ֔ה הִנֵּ֕ה אַחֲרֵ֖י קִרְיַ֥ת יְעָרִֽים׃

שופטים 18:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעלו ויחנו בקרית יערים ביהודה על־כן קראו למקום ההוא מחנה־דן עד היום הזה הנה אחרי קרית יערים׃

Links
Judges 18:12Judges 18:12 Text AnalysisJudges 18:12 InterlinearJudges 18:12 MultilingualJudges 18:12 TSKJudges 18:12 Cross ReferencesJudges 18:12 Bible HubJudges 18:12 Biblia ParalelaJudges 18:12 Chinese BibleJudges 18:12 French BibleJudges 18:12 German Bible

Bible Hub
Judges 18:11
Top of Page
Top of Page