Judges 18:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְרוּ֩And they saidVerb
  lōwל֨וֹto himPrep
2790 [e]ha-ḥă-rêšהַחֲרֵ֜שׁHold your peaceVerb
7760 [e]śîm-שִֽׂים־layVerb
3027 [e]yā-ḏə-ḵāיָדְךָ֤your handNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6310 [e]pî-ḵāפִּ֙יךָ֙your mouthNoun
1980 [e]wə-lêḵוְלֵ֣ךְand goVerb
5973 [e]‘im-mā-nū,עִמָּ֔נוּwith usPrep
1961 [e]weh-yêh-וֶֽהְיֵה־and beVerb
  lā-nūלָ֖נוּtoPrep
1 [e]lə-’āḇלְאָ֣בand be to us a fatherNoun
3548 [e]ū-lə-ḵō-hên;וּלְכֹהֵ֑ןand a priestNoun
2896 [e]hă-ṭō-wḇהֲט֣וֹב ׀[is it] betterAdj
1961 [e]hĕ-yō-wṯ-ḵāהֱיוֹתְךָ֣for you to beVerb
3548 [e]ḵō-hên,כֹהֵ֗ןfor you to be a priestNoun
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵית֙to the houseNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁmanNoun
259 [e]’e-ḥāḏ,אֶחָ֔דof oneAdj
176 [e]’ōwא֚וֹorConj
1961 [e]hĕ-yō-wṯ-ḵāהֱיוֹתְךָ֣that you beVerb
3548 [e]ḵō-hên,כֹהֵ֔ןto be priestNoun
7626 [e]lə-šê-ḇeṭלְשֵׁ֥בֶטto a tribeNoun
4940 [e]ū-lə-miš-pā-ḥāhוּלְמִשְׁפָּחָ֖הand a familyNoun
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl.בְּיִשְׂרָאֵֽל׃in IsraelNoun
Hebrew Texts
שופטים 18:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְרוּ֩ לֹ֨ו הַחֲרֵ֜שׁ שִֽׂים־יָדְךָ֤ עַל־פִּ֙יךָ֙ וְלֵ֣ךְ עִמָּ֔נוּ וֶֽהְיֵה־לָ֖נוּ לְאָ֣ב וּלְכֹהֵ֑ן הֲטֹ֣וב ׀ הֱיֹותְךָ֣ כֹהֵ֗ן לְבֵית֙ אִ֣ישׁ אֶחָ֔ד אֹ֚ו הֱיֹותְךָ֣ כֹהֵ֔ן לְשֵׁ֥בֶט וּלְמִשְׁפָּחָ֖ה בְּיִשְׂרָאֵֽל׃

שופטים 18:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו לו החרש שים־ידך על־פיך ולך עמנו והיה־לנו לאב ולכהן הטוב ׀ היותך כהן לבית איש אחד או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל׃

Links
Judges 18:19Judges 18:19 Text AnalysisJudges 18:19 InterlinearJudges 18:19 MultilingualJudges 18:19 TSKJudges 18:19 Cross ReferencesJudges 18:19 Bible HubJudges 18:19 Biblia ParalelaJudges 18:19 Chinese BibleJudges 18:19 French BibleJudges 18:19 German Bible

Bible Hub
Judges 18:18
Top of Page
Top of Page