Judges 19:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִנֵּה֩BeholdPrt
1323 [e]ḇit-tîבִתִּ֨י[here is] my daughterNoun
1330 [e]hab-bə-ṯū-lāhהַבְּתוּלָ֜הa maidenNoun
6370 [e]ū-p̄î-laḡ-šê-hū,וּפִֽילַגְשֵׁ֗הוּand his concubine themNoun
3318 [e]’ō-w-ṣî-’āh-אוֹצִֽיאָה־I will bring outVerb
4994 [e]נָּ֤אnowInj
853 [e]’ō-w-ṯāmאוֹתָם֙ - Acc
6031 [e]wə-‘an-nūוְעַנּ֣וּand humble youVerb
853 [e]’ō-w-ṯām,אוֹתָ֔םthemAcc
6213 [e]wa-‘ă-śūוַעֲשׂ֣וּand doVerb
  lā-hem,לָהֶ֔םtoPrep
2896 [e]haṭ-ṭō-wḇהַטּ֖וֹבgoodAdj
5869 [e]bə-‘ê-nê-ḵem;בְּעֵינֵיכֶ֑םwith them what seemsNoun
376 [e]wə-lā-’îšוְלָאִ֤ישׁbut manNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙to thisPro
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
6213 [e]ṯa-‘ă-śū,תַעֲשׂ֔וּdo doVerb
1697 [e]də-ḇarדְּבַ֖רa thingNoun
5039 [e]han-nə-ḇā-lāhהַנְּבָלָ֥הvileNoun
2063 [e]haz-zōṯ.הַזֹּֽאת׃soPro
Hebrew Texts
שופטים 19:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּה֩ בִתִּ֨י הַבְּתוּלָ֜ה וּפִֽילַגְשֵׁ֗הוּ אֹוצִֽיאָה־נָּ֤א אֹותָם֙ וְעַנּ֣וּ אֹותָ֔ם וַעֲשׂ֣וּ לָהֶ֔ם הַטֹּ֖וב בְּעֵינֵיכֶ֑ם וְלָאִ֤ישׁ הַזֶּה֙ לֹ֣א תַעֲשׂ֔וּ דְּבַ֖ר הַנְּבָלָ֥ה הַזֹּֽאת׃

שופטים 19:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה בתי הבתולה ופילגשהו אוציאה־נא אותם וענו אותם ועשו להם הטוב בעיניכם ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת׃

Links
Judges 19:24Judges 19:24 Text AnalysisJudges 19:24 InterlinearJudges 19:24 MultilingualJudges 19:24 TSKJudges 19:24 Cross ReferencesJudges 19:24 Bible HubJudges 19:24 Biblia ParalelaJudges 19:24 Chinese BibleJudges 19:24 French BibleJudges 19:24 German Bible

Bible Hub
Judges 19:23
Top of Page
Top of Page