Judges 20:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6485 [e]way-yiṯ-pā-qə-ḏūוַיִּתְפָּֽקְדוּ֩And were numberedVerb
1121 [e]ḇə-nêבְנֵ֨יthe childrenNoun
1144 [e]ḇin-yā-minבִנְיָמִ֜ןof BenjaminNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֤וֹםon that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַהוּא֙at thatPro
5892 [e]mê-he-‘ā-rîm,מֵהֶ֣עָרִ֔יםFrom the citiesNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֨יםtwentyNoun
8337 [e]wə-šiš-šāhוְשִׁשָּׁ֥הand sixNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֛לֶףthousandNoun
376 [e]’îšאִ֖ישׁmenNoun
8025 [e]šō-lêp̄שֹׁ֣לֵֽףthat drewVerb
2719 [e]ḥā-reḇ;חָ֑רֶבswordNoun
905 [e]lə-ḇaḏלְ֠בַדbesideNoun
3427 [e]mî-yō-šə-ḇêמִיֹּשְׁבֵ֤יthe inhabitantsVerb
1390 [e]hag-giḇ-‘āhהַגִּבְעָה֙of GibeahNoun
6485 [e]hiṯ-pā-qə-ḏū,הִתְפָּ֣קְד֔וּthat were numberedVerb
7651 [e]šə-ḇa‘שְׁבַ֥עsevenNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֖וֹתhundredNoun
376 [e]’îšאִ֥ישׁmenNoun
970 [e]bā-ḥūr.בָּחֽוּר׃chosenNoun
Hebrew Texts
שופטים 20:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתְפָּֽקְדוּ֩ בְנֵ֨י בִנְיָמִ֜ן בַּיֹּ֤ום הַהוּא֙ מֵהֶ֣עָרִ֔ים עֶשְׂרִ֨ים וְשִׁשָּׁ֥ה אֶ֛לֶף אִ֖ישׁ שֹׁ֣לֵֽף חָ֑רֶב לְ֠בַד מִיֹּשְׁבֵ֤י הַגִּבְעָה֙ הִתְפָּ֣קְד֔וּ שְׁבַ֥ע מֵאֹ֖ות אִ֥ישׁ בָּחֽוּר׃

שופטים 20:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתפקדו בני בנימן ביום ההוא מהערים עשרים וששה אלף איש שלף חרב לבד מישבי הגבעה התפקדו שבע מאות איש בחור׃

Links
Judges 20:15Judges 20:15 Text AnalysisJudges 20:15 InterlinearJudges 20:15 MultilingualJudges 20:15 TSKJudges 20:15 Cross ReferencesJudges 20:15 Bible HubJudges 20:15 Biblia ParalelaJudges 20:15 Chinese BibleJudges 20:15 French BibleJudges 20:15 German Bible

Bible Hub
Judges 20:14
Top of Page
Top of Page