Judges 20:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙And saidVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
1144 [e]ḇin-yā-min,בִנְיָמִ֔ןof Benjamin [are]Noun
5062 [e]nig-gā-p̄îmנִגָּפִ֥יםstruck downVerb
1992 [e]hêmהֵ֛םTheyPro
6440 [e]lə-p̄ā-nê-nūלְפָנֵ֖ינוּbefore usNoun
7223 [e]kə-ḇā-ri-šō-nāh;כְּבָרִאשֹׁנָ֑הas at the firstAdj
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֧יBut the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֣לof IsraelNoun
559 [e]’ā-mə-rū,אָמְר֗וּsaidVerb
5127 [e]nā-nū-sāhנָנ֙וּסָה֙Let us fleeVerb
5423 [e]ū-nə-ṯaq-qə-nu-hū,וּֽנְתַקְּנֻ֔הוּand draw themVerb
4480 [e]min-מִן־fromPrep
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֖ירthe cityNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4546 [e]ham-sil-lō-wṯ.הַֽמְסִלּֽוֹת׃the highwaysNoun
Hebrew Texts
שופטים 20:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּֽאמְרוּ֙ בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֔ן נִגָּפִ֥ים הֵ֛ם לְפָנֵ֖ינוּ כְּבָרִאשֹׁנָ֑ה וּבְנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֣ל אָמְר֗וּ נָנ֙וּסָה֙ וּֽנְתַקְּנֻ֔הוּ מִן־הָעִ֖יר אֶל־הַֽמְסִלֹּֽות׃

שופטים 20:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו בני בנימן נגפים הם לפנינו כבראשנה ובני ישראל אמרו ננוסה ונתקנהו מן־העיר אל־המסלות׃

Links
Judges 20:32Judges 20:32 Text AnalysisJudges 20:32 InterlinearJudges 20:32 MultilingualJudges 20:32 TSKJudges 20:32 Cross ReferencesJudges 20:32 Bible HubJudges 20:32 Biblia ParalelaJudges 20:32 Chinese BibleJudges 20:32 French BibleJudges 20:32 German Bible

Bible Hub
Judges 20:31
Top of Page
Top of Page