Judges 3:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘ă-śūוַיַּעֲשׂ֨וּAnd didVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֤לof IsraelNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7451 [e]hā-ra‘הָרַע֙evilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֣יin the sightNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
7911 [e]way-yiš-kə-ḥūוַֽיִּשְׁכְּח֖וּand forgotVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-hem;אֱלֹֽהֵיהֶ֑םtheir GodNoun
5647 [e]way-ya-‘aḇ-ḏūוַיַּעַבְד֥וּand servedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1168 [e]hab-bə-‘ā-lîmהַבְּעָלִ֖יםBaalimNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
842 [e]hā-’ă-šê-rō-wṯ.הָאֲשֵׁרֽוֹת׃the grovesNoun
Hebrew Texts
שופטים 3:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲשׂ֨וּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֤ל אֶת־הָרַע֙ בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֔ה וַֽיִּשְׁכְּח֖וּ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיהֶ֑ם וַיַּעַבְד֥וּ אֶת־הַבְּעָלִ֖ים וְאֶת־הָאֲשֵׁרֹֽות׃

שופטים 3:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעשו בני־ישראל את־הרע בעיני יהוה וישכחו את־יהוה אלהיהם ויעבדו את־הבעלים ואת־האשרות׃

Links
Judges 3:7Judges 3:7 Text AnalysisJudges 3:7 InterlinearJudges 3:7 MultilingualJudges 3:7 TSKJudges 3:7 Cross ReferencesJudges 3:7 Bible HubJudges 3:7 Biblia ParalelaJudges 3:7 Chinese BibleJudges 3:7 French BibleJudges 3:7 German Bible

Bible Hub
Judges 3:6
Top of Page
Top of Page