Judges 7:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8628 [e]way-yiṯ-qə-‘ūוַֽיִּתְקְעוּ֮And blewVerb
7969 [e]šə-lōš-שְׁלֹשׁ־the threeNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֣וֹתhundredNoun
7782 [e]haš-šō-w-p̄ā-rō-wṯהַשּׁוֹפָרוֹת֒the trumpetsNoun
7760 [e]way-yā-śemוַיָּ֣שֶׂםand setVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
2719 [e]ḥe-reḇחֶ֥רֶבswordNoun
376 [e]’îšאִ֛ישׁof every manNoun
7453 [e]bə-rê-‘ê-hūבְּרֵעֵ֖הוּagainst anotherNoun
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־and even throughout allNoun
4264 [e]ham-ma-ḥă-neh;הַֽמַּחֲנֶ֑הthe hostNoun
5127 [e]way-yā-nāsוַיָּ֨נָסand fledVerb
4264 [e]ham-ma-ḥă-nehהַֽמַּחֲנֶ֜הthe hostNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
  bêṯבֵּ֤יתinPrep
1029 [e]haš-šiṭ-ṭāhהַשִּׁטָּה֙Beth-shittahNoun
6888 [e]ṣə-rê-rā-ṯāh,צְֽרֵרָ֔תָהin ZererathNoun
5704 [e]‘aḏעַ֛דtoPrep
8193 [e]śə-p̄aṯ-שְׂפַת־the borderNoun
  ’ā-ḇêlאָבֵ֥ל -  
65 [e]mə-ḥō-w-lāhמְחוֹלָ֖הof Abel-meholahNoun
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
2888 [e]ṭab-bāṯ.טַבָּֽת׃TabbathNoun
Hebrew Texts
שופטים 7:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּתְקְעוּ֮ שְׁלֹשׁ־מֵאֹ֣ות הַשֹּׁופָרֹות֒ וַיָּ֣שֶׂם יְהוָ֗ה אֵ֣ת חֶ֥רֶב אִ֛ישׁ בְּרֵעֵ֖הוּ וּבְכָל־הַֽמַּחֲנֶ֑ה וַיָּ֨נָס הַֽמַּחֲנֶ֜ה עַד־בֵּ֤ית הַשִּׁטָּה֙ צְֽרֵרָ֔תָה עַ֛ד שְׂפַת־אָבֵ֥ל מְחֹולָ֖ה עַל־טַבָּֽת׃

שופטים 7:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתקעו שלש־מאות השופרות וישם יהוה את חרב איש ברעהו ובכל־המחנה וינס המחנה עד־בית השטה צררתה עד שפת־אבל מחולה על־טבת׃

Links
Judges 7:22Judges 7:22 Text AnalysisJudges 7:22 InterlinearJudges 7:22 MultilingualJudges 7:22 TSKJudges 7:22 Cross ReferencesJudges 7:22 Bible HubJudges 7:22 Biblia ParalelaJudges 7:22 Chinese BibleJudges 7:22 French BibleJudges 7:22 German Bible

Bible Hub
Judges 7:21
Top of Page
Top of Page