Lamentations 2:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3427 [e]yê-šə-ḇūיֵשְׁב֨וּsitVerb
776 [e]lā-’ā-reṣלָאָ֤רֶץon the groundNoun
1826 [e]yid-də-mūיִדְּמוּ֙keep silenceVerb
2205 [e]ziq-nêזִקְנֵ֣יThe eldersAdj
1323 [e]ḇaṯ-בַת־of the daughterNoun
6726 [e]ṣî-yō-wn,צִיּ֔וֹןof ZionNoun
5927 [e]he-‘ĕ-lūהֶֽעֱל֤וּthey have cast upVerb
6083 [e]‘ā-p̄ārעָפָר֙dustNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
7218 [e]rō-šām,רֹאשָׁ֔םtheir headsNoun
2296 [e]ḥā-ḡə-rūחָגְר֖וּthey have girdedVerb
8242 [e]śaq-qîm;שַׂקִּ֑יםthemselves with sackclothNoun
3381 [e]hō-w-rî-ḏūהוֹרִ֤ידוּhang downVerb
776 [e]lā-’ā-reṣלָאָ֙רֶץ֙to the groundNoun
7218 [e]rō-šān,רֹאשָׁ֔ןtheir headsNoun
1330 [e]bə-ṯū-lōṯבְּתוּלֹ֖תthe virginsNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim.יְרוּשָׁלִָֽם׃of JerusalemNoun
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 2:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יֵשְׁב֨וּ לָאָ֤רֶץ יִדְּמוּ֙ זִקְנֵ֣י בַת־צִיֹּ֔ון הֶֽעֱל֤וּ עָפָר֙ עַל־רֹאשָׁ֔ם חָגְר֖וּ שַׂקִּ֑ים הֹורִ֤ידוּ לָאָ֙רֶץ֙ רֹאשָׁ֔ן בְּתוּלֹ֖ת יְרוּשָׁלִָֽם׃ ס

איכה 2:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ישבו לארץ ידמו זקני בת־ציון העלו עפר על־ראשם חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולת ירושלם׃ ס

Links
Lamentations 2:10Lamentations 2:10 Text AnalysisLamentations 2:10 InterlinearLamentations 2:10 MultilingualLamentations 2:10 TSKLamentations 2:10 Cross ReferencesLamentations 2:10 Bible HubLamentations 2:10 Biblia ParalelaLamentations 2:10 Chinese BibleLamentations 2:10 French BibleLamentations 2:10 German Bible

Bible Hub
Lamentations 2:9
Top of Page
Top of Page