Lamentations 4:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5128 [e]nā-‘ūנָע֤וּThey have wanderedVerb
5787 [e]‘iw-rîmעִוְרִים֙[as] blindAdj
2351 [e]ba-ḥū-ṣō-wṯ,בַּֽחוּצ֔וֹתin the streetsNoun
1351 [e]nə-ḡō-’ă-lūנְגֹֽאֲל֖וּthey have pollutedVerb
1818 [e]bad-dām;בַּדָּ֑םwith bloodNoun
3808 [e]bə-lōבְּלֹ֣אnotAdv
3201 [e]yū-ḵə-lū,יֽוּכְל֔וּdo so that men couldVerb
5060 [e]yig-gə-‘ūיִגְּע֖וּtouchVerb
3830 [e]bil-ḇu-šê-hem.בִּלְבֻשֵׁיהֶֽם׃their garmentsNoun
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 4:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נָע֤וּ עִוְרִים֙ בַּֽחוּצֹ֔ות נְגֹֽאֲל֖וּ בַּדָּ֑ם בְּלֹ֣א יֽוּכְל֔וּ יִגְּע֖וּ בִּלְבֻשֵׁיהֶֽם׃ ס

איכה 4:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בלא יוכלו יגעו בלבשיהם׃ ס

Links
Lamentations 4:14Lamentations 4:14 Text AnalysisLamentations 4:14 InterlinearLamentations 4:14 MultilingualLamentations 4:14 TSKLamentations 4:14 Cross ReferencesLamentations 4:14 Bible HubLamentations 4:14 Biblia ParalelaLamentations 4:14 Chinese BibleLamentations 4:14 French BibleLamentations 4:14 German Bible

Bible Hub
Lamentations 4:13
Top of Page
Top of Page