Lamentations 4:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6679 [e]ṣā-ḏūצָד֣וּThey huntVerb
6806 [e]ṣə-‘ā-ḏê-nū,צְעָדֵ֔ינוּour stepsNoun
1980 [e]mil-le-ḵeṯמִלֶּ֖כֶתthat we cannot goVerb
7339 [e]bir-ḥō-ḇō-ṯê-nū;בִּרְחֹבֹתֵ֑ינוּin our streetsNoun
7126 [e]qā-raḇקָרַ֥בis nearVerb
7093 [e]qiṣ-ṣê-nūקִצֵּ֛ינוּour endNoun
4390 [e]mā-lə-’ūמָלְא֥וּare fulfilledVerb
3117 [e]yā-mê-nūיָמֵ֖ינוּour daysNoun
3588 [e]kî-כִּי־forConj
935 [e]ḇāבָ֥אhas comeVerb
7093 [e]qiṣ-ṣê-nū.קִצֵּֽינוּ׃for our endNoun
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 4:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
צָד֣וּ צְעָדֵ֔ינוּ מִלֶּ֖כֶת בִּרְחֹבֹתֵ֑ינוּ קָרַ֥ב קִצֵּ֛ינוּ מָלְא֥וּ יָמֵ֖ינוּ כִּי־בָ֥א קִצֵּֽינוּ׃ ס

איכה 4:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצינו מלאו ימינו כי־בא קצינו׃ ס

Links
Lamentations 4:18Lamentations 4:18 Text AnalysisLamentations 4:18 InterlinearLamentations 4:18 MultilingualLamentations 4:18 TSKLamentations 4:18 Cross ReferencesLamentations 4:18 Bible HubLamentations 4:18 Biblia ParalelaLamentations 4:18 Chinese BibleLamentations 4:18 French BibleLamentations 4:18 German Bible

Bible Hub
Lamentations 4:17
Top of Page
Top of Page