Leviticus 16:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3801 [e]kə-ṯō-neṯ-כְּתֹֽנֶת־the coatNoun
906 [e]baḏבַּ֨דlinenNoun
6944 [e]qō-ḏešקֹ֜דֶשׁholyNoun
3847 [e]yil-bāš,יִלְבָּ֗שׁHe shall put onVerb
4370 [e]ū-miḵ-nə-sê-וּמִֽכְנְסֵי־and the undergarmentsNoun
906 [e]ḇaḏבַד֮linenNoun
1961 [e]yih-yūיִהְי֣וּhe shall haveVerb
5921 [e]‘al-עַל־nextPrep
1320 [e]bə-śā-rōwבְּשָׂרוֹ֒to his bodyNoun
73 [e]ū-ḇə-’aḇ-nêṭוּבְאַבְנֵ֥טand the sashNoun
906 [e]baḏבַּד֙with linenNoun
2296 [e]yaḥ-gōr,יַחְגֹּ֔רshall be girdedVerb
4701 [e]ū-ḇə-miṣ-ne-p̄eṯוּבְמִצְנֶ֥פֶתand the turbanNoun
906 [e]baḏבַּ֖דwith linenNoun
6801 [e]yiṣ-nōp̄;יִצְנֹ֑ףshall he be attiredVerb
899 [e]biḡ-ḏê-בִּגְדֵי־garmentsNoun
6944 [e]qō-ḏešקֹ֣דֶשׁholyNoun
1992 [e]hêm,הֵ֔םthese [are]Pro
7364 [e]wə-rā-ḥaṣוְרָחַ֥ץtherefore shall he washVerb
4325 [e]bam-ma-yimבַּמַּ֛יִםin waterNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1320 [e]bə-śā-rōwבְּשָׂר֖וֹhis fleshNoun
3847 [e]ū-lə-ḇê-šām.וּלְבֵשָֽׁם׃and put them onVerb
Hebrew Texts
ויקרא 16:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּתֹֽנֶת־בַּ֨ד קֹ֜דֶשׁ יִלְבָּ֗שׁ וּמִֽכְנְסֵי־בַד֮ יִהְי֣וּ עַל־בְּשָׂרֹו֒ וּבְאַבְנֵ֥ט בַּד֙ יַחְגֹּ֔ר וּבְמִצְנֶ֥פֶת בַּ֖ד יִצְנֹ֑ף בִּגְדֵי־קֹ֣דֶשׁ הֵ֔ם וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֛יִם אֶת־בְּשָׂרֹ֖ו וּלְבֵשָֽׁם׃

ויקרא 16:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כתנת־בד קדש ילבש ומכנסי־בד יהיו על־בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי־קדש הם ורחץ במים את־בשרו ולבשם׃

Links
Leviticus 16:4Leviticus 16:4 Text AnalysisLeviticus 16:4 InterlinearLeviticus 16:4 MultilingualLeviticus 16:4 TSKLeviticus 16:4 Cross ReferencesLeviticus 16:4 Bible HubLeviticus 16:4 Biblia ParalelaLeviticus 16:4 Chinese BibleLeviticus 16:4 French BibleLeviticus 16:4 German Bible

Bible Hub
Leviticus 16:3
Top of Page
Top of Page