Leviticus 18:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and withPrep
802 [e]’ê-šeṯאֵ֙שֶׁת֙the wifeNoun
5997 [e]‘ă-mî-ṯə-ḵā,עֲמִֽיתְךָ֔of with your neighborNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5414 [e]ṯit-tênתִתֵּ֥ןlie carnallyVerb
7903 [e]šə-ḵā-ḇə-tə-ḵāשְׁכָבְתְּךָ֖lieNoun
2233 [e]lə-zā-ra‘;לְזָ֑רַעcarnallyNoun
2930 [e]lə-ṭā-mə-’āh-לְטָמְאָה־to be defiledVerb
  ḇāh.בָֽהּ׃with herPrep
Hebrew Texts
ויקרא 18:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶל־אֵ֙שֶׁת֙ עֲמִֽיתְךָ֔ לֹא־תִתֵּ֥ן שְׁכָבְתְּךָ֖ לְזָ֑רַע לְטָמְאָה־בָֽהּ׃

ויקרא 18:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואל־אשת עמיתך לא־תתן שכבתך לזרע לטמאה־בה׃

Links
Leviticus 18:20Leviticus 18:20 Text AnalysisLeviticus 18:20 InterlinearLeviticus 18:20 MultilingualLeviticus 18:20 TSKLeviticus 18:20 Cross ReferencesLeviticus 18:20 Bible HubLeviticus 18:20 Biblia ParalelaLeviticus 18:20 Chinese BibleLeviticus 18:20 French BibleLeviticus 18:20 German Bible

Bible Hub
Leviticus 18:19
Top of Page
Top of Page