Leviticus 23:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
389 [e]’aḵאַ֡ךְAlsoAdv
2568 [e]ba-ḥă-miš-šāhבַּחֲמִשָּׁה֩in the fiveNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֨רand tenthNoun
3117 [e]yō-wmי֜וֹםdayNoun
2320 [e]la-ḥō-ḏešלַחֹ֣דֶשׁof the monthNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘î,הַשְּׁבִיעִ֗יseventhAdj
622 [e]bə-’ā-sə-pə-ḵemבְּאָסְפְּכֶם֙when you have gatheredVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8393 [e]tə-ḇū-’aṯתְּבוּאַ֣תthe fruitNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץof the landNoun
2287 [e]tā-ḥōg-gūתָּחֹ֥גּוּyou shall keepVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2282 [e]ḥaḡ-חַג־a feastNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הto the LORDNoun
7651 [e]šiḇ-‘aṯשִׁבְעַ֣תsevenNoun
3117 [e]yā-mîm;יָמִ֑יםdaysNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֤וֹםon the dayNoun
7223 [e]hā-ri-šō-wnהָֽרִאשׁוֹן֙firstAdj
7677 [e]šab-bā-ṯō-wn,שַׁבָּת֔וֹן[shall be] a SabbathNoun
3117 [e]ū-ḇay-yō-wmוּבַיּ֥וֹםand on the dayNoun
8066 [e]haš-šə-mî-nîהַשְּׁמִינִ֖יeighthAdj
7677 [e]šab-bā-ṯō-wn.שַׁבָּתֽוֹן׃[shall be] a SabbathNoun
Hebrew Texts
ויקרא 23:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַ֡ךְ בַּחֲמִשָּׁה֩ עָשָׂ֨ר יֹ֜ום לַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֗י בְּאָסְפְּכֶם֙ אֶת־תְּבוּאַ֣ת הָאָ֔רֶץ תָּחֹ֥גּוּ אֶת־חַג־יְהוָ֖ה שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים בַּיֹּ֤ום הָֽרִאשֹׁון֙ שַׁבָּתֹ֔ון וּבַיֹּ֥ום הַשְּׁמִינִ֖י שַׁבָּתֹֽון׃

ויקרא 23:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את־תבואת הארץ תחגו את־חג־יהוה שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון׃

Links
Leviticus 23:39Leviticus 23:39 Text AnalysisLeviticus 23:39 InterlinearLeviticus 23:39 MultilingualLeviticus 23:39 TSKLeviticus 23:39 Cross ReferencesLeviticus 23:39 Bible HubLeviticus 23:39 Biblia ParalelaLeviticus 23:39 Chinese BibleLeviticus 23:39 French BibleLeviticus 23:39 German Bible

Bible Hub
Leviticus 23:38
Top of Page
Top of Page