Leviticus 26:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7291 [e]ū-rə-ḏap̄-temוּרְדַפְתֶּ֖םand you shall chaseVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
341 [e]’ō-yə-ḇê-ḵem;אֹיְבֵיכֶ֑םyour enemiesNoun
5307 [e]wə-nā-p̄ə-lūוְנָפְל֥וּand they shall fallVerb
6440 [e]lip̄-nê-ḵemלִפְנֵיכֶ֖םbefore youNoun
2719 [e]le-ḥā-reḇלֶחָֽרֶבby the swordNoun
Hebrew Texts
ויקרא 26:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּרְדַפְתֶּ֖ם אֶת־אֹיְבֵיכֶ֑ם וְנָפְל֥וּ לִפְנֵיכֶ֖ם לֶחָֽרֶב ׃

ויקרא 26:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ורדפתם את־איביכם ונפלו לפניכם לחרב ׃

Links
Leviticus 26:7Leviticus 26:7 Text AnalysisLeviticus 26:7 InterlinearLeviticus 26:7 MultilingualLeviticus 26:7 TSKLeviticus 26:7 Cross ReferencesLeviticus 26:7 Bible HubLeviticus 26:7 Biblia ParalelaLeviticus 26:7 Chinese BibleLeviticus 26:7 French BibleLeviticus 26:7 German Bible

Bible Hub
Leviticus 26:6
Top of Page
Top of Page