Micah 1:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And allNoun
6456 [e]pə-sî-le-hāפְּסִילֶ֣יהָthe graven imagesNoun
3807 [e]yuk-kat-tū,יֻכַּ֗תּוּthereof shall be beaten to piecesVerb
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
868 [e]’eṯ-nan-ne-hāאֶתְנַנֶּ֙יהָ֙the hiresNoun
8313 [e]yiś-śā-rə-p̄ūיִשָּׂרְפ֣וּthereof shall be burnedVerb
784 [e]ḇā-’êš,בָאֵ֔שׁwith fireNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And allNoun
6091 [e]‘ă-ṣab-be-hāעֲצַבֶּ֖יהָthe idolsNoun
7760 [e]’ā-śîmאָשִׂ֣יםthereof will I layVerb
8077 [e]šə-mā-māh;שְׁמָמָ֑הdesolateNoun
3588 [e]כִּ֠יfor [it]Conj
868 [e]mê-’eṯ-nanמֵאֶתְנַ֤ןof the wagesNoun
2181 [e]zō-w-nāhזוֹנָה֙of a harlotVerb
6908 [e]qib-bā-ṣāh,קִבָּ֔צָהshe gatheredVerb
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and toPrep
868 [e]’eṯ-nanאֶתְנַ֥ןthe wagesNoun
2181 [e]zō-w-nāhזוֹנָ֖הof a harlotVerb
7725 [e]yā-šū-ḇū.יָשֽׁוּבוּ׃they shall returnVerb
Hebrew Texts
מיכה 1:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־פְּסִילֶ֣יהָ יֻכַּ֗תּוּ וְכָל־אֶתְנַנֶּ֙יהָ֙ יִשָּׂרְפ֣וּ בָאֵ֔שׁ וְכָל־עֲצַבֶּ֖יהָ אָשִׂ֣ים שְׁמָמָ֑ה כִּ֠י מֵאֶתְנַ֤ן זֹונָה֙ קִבָּ֔צָה וְעַד־אֶתְנַ֥ן זֹונָ֖ה יָשֽׁוּבוּ׃

מיכה 1:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־פסיליה יכתו וכל־אתנניה ישרפו באש וכל־עצביה אשים שממה כי מאתנן זונה קבצה ועד־אתנן זונה ישובו׃

Links
Micah 1:7Micah 1:7 Text AnalysisMicah 1:7 InterlinearMicah 1:7 MultilingualMicah 1:7 TSKMicah 1:7 Cross ReferencesMicah 1:7 Bible HubMicah 1:7 Biblia ParalelaMicah 1:7 Chinese BibleMicah 1:7 French BibleMicah 1:7 German Bible

Bible Hub
Micah 1:6
Top of Page
Top of Page